Sölvesborgs kommun

Ekonomi

Foto: Mattias Nilsson

Kommunens budget är en plan över hur mycket pengar kommunen kommer att få in och vad pengarna ska användas till. De pengar kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag samt avgifter för vissa tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten.

Kommunens budget för 2022 omsätter cirka 1 341 miljoner kronor. Närmare 75% av omsättningen rör verksamheterna barnomsorg, skola, äldre- och handikappomsorg och övrig social verksamhet.

Fördelning av budget 2022

Tårtdiagram som visar fördelningen av kommunens budget för 2022.
 • 0,5 % Kommunfullmäktige
 • 5,5 % Kommunledningsförvaltning
 • 4,9 % Samhällsbyggnadsförvaltning
 • 1,4 % Räddningsförbundet
 • 7,4 % Gymnasieskolan
 • 1,1 % SBKF service
 • 4,1 % Fritid- och kulturnämnd
 • 9,0 % Förskola
 • 20,9 % Grundskola
 • 6,0% Individ- och familjeomsorg
 • 1,6 % Särskola
 • 25,0 % Äldreomsorg
 • 4,6 % Utredning, arbete och förebyggande
 • 8,1 % Funktionshinder

Investeringar

Kommunens investeringar under 2022 är på cirka 76 miljoner kronor. De största posterna är Innerhamnsprojektet, ombyggnad Markgatans förskola gatuutbyggnad Nogersunds företagsområde.

Kostnaderna sprids över många år och de nya investeringarna ska ge fler skattebetalare, mer liv och lust i stadskärnan, fler företagare och barnen goda förutsättningar att bli trygga och välmående vuxna.

Kommunalskatt

De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten. Under 2022 går 21,82 kronor av varje hundralapp som du tjänar till Sölvesborgs kommun. En stor del av pengarna används till den dagliga driften av våra olika verksamheter. Det handlar om personalkostnader, lokalkostnader och annat som behövs för att exempelvis våra förskolor, skolor och äldreboenden ska kunna fungera. Man kan likna dessa kostnader vid de räkningar som ett hushåll betalar för el, vatten och mat. Men det läggs också pengar på investeringar, långsiktiga satsningar som betalas över flera år, precis som när privatpersoner lånar pengar till ett hus eller en sommarstuga.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik