Sölvesborgs kommun

Medborgarförslag

Har du ett förslag på något du vill förändra eller förbättra i Sölvesborg? Lämna in ditt medborgarförslag digitalt via BankID eller mobilt BankID. Du kan även rösta på andras förslag. Förslag som får minst 50 röster kommer, efter att 90 dagar har gått, att tas upp av ansvarig nämnd och beslutet publiceras sedan synligt för alla. Medborgarförslag är din chans att påverka politiken.

Lämna och rösta på medborgarförslag

Du som inte kan legitimera dig digitalt via t.ex. BankID kan få hjälp av Medborgarkontoret att lägga in ditt medborgarförslag för att samla röster. Du kan även lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Läs mer >> Du som inte kan legitimera dig digitalt

Förslag som får minst 50 röster under 90 dagar går vidare till handläggning och beslut av berörd nämnd. De förslag som inte når upp till 50 röster efter 90 dagar avslutas och arkiveras men ligger kvar på kommunens hemsida under arkiverade Länk till annan webbplats..

Medborgarförslaget är en öppen och transparent metod där medborgare, politiker och tjänstepersoner kan ta del av de olika förslagen. Det ger även en ökad kunskap och förståelse vad som engagerar medborgarna i Sölvesborg.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Sölvesborgs kommun kan lämna ett medborgarförslag.

Vad ska ett medborgarförslag handla om?

  • Förslaget ska handla om Sölvesborgs kommuns verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om. Det är bland annat plan och byggfrågor, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.
  • I förslaget måste du tydligt berätta vad du vill att Sölvesborgs kommun ska göra och beskriva vad du vill ska hända och varför.
  • Ditt förslag ska bestå av en rubrik och en beskrivning av din idé. Det går bra att lägga med bilder, filmer och dokument.
  • Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag, var konstruktiv och ha en hänsynsfull ton.
  • Tänk också på att ditt förslag blir offentligt och kommer att publiceras på kommunens hemsida och får inte innehålla personuppgifter eller uppgifter som skyddas av sekretess.

Se mer under Om lagar och regler som styr vad som är tillåtet eller inte tillåtet

Innan du lämnar in ditt förslag

Läs gärna igenom aktuella förslag Länk till annan webbplats. för att se om det är någon annan som redan har lämnat ett liknande förslag. Då kan du istället rösta på det förslaget. Tidigare förslag ligger antingen som aktiva eller arkiverade.

Vad händer med mitt förslag?

Efter att du skickat in ditt förslag granskas det så att det följer svensk lag och kommunens policys. Granskningen sker på vardagar under kontorstid. Granskningen tar normalt 2 arbetsdagar. Ditt medborgarförslag ska beröra kommunens verksamhet, inte bryta mot svensk lag, inte bryta mot kommunens regler, inte vara diskriminerande eller på andra sätt olämpliga. Det får inte heller innehålla sekretessinformation eller handla om frågor som berör någon enskild person. Du som förslagsställare får ett mail när förslaget är publicerat eller om det av någon anledning inte publiceras.

Samla röster under 90 dagar

Du får ett mejl när ditt medborgarförslag publiceras på kommunens hemsida. Efter det ligger ditt förslag aktivt för att få röster under 90 dagar. Du får själv marknadsföra ditt förslag för att få röster, till exempel via sociala medier. Det finns en dela-knapp nere till höger på sidan med ditt förslag. Förslaget ligger ute i 90 dagar oavsett om det kommer upp i 50 röster tidigare.

Rösta
Om du vill stödja ett medborgarförslag kan du rösta på det genom att logga in med ditt BankID. Du kan bara rösta på ett specifikt förslag en gång. Ditt namn kommer att synas i listan över namnunderskrifter som publiceras ihop med det förslag du röstat på.

Om du ångrar att du lämnat förslag eller röstat tar du kontakt med Medborgarkontoret så tar de bort det du ångrat från hemsidan.

Alla som är folkbokförda i Sölvesborgs kommun kan rösta på medborgarförslag.

Vad händer sen?

Om ett digitalt medborgarförslag får minst 50 röster skickas förslaget till den nämnd som ansvarar för frågan. Tjänstepersonerna bereder förslaget för beslut i berörd nämnd. Politikerna i nämnden tar ställning till förslaget och beslutar om bifall eller avslag. Förslaget kan komma att behandlas under flera sammanträden i berörd nämnd innan nämnden är beredd att gå till beslut, så det kan dröja flera månader innan besked kommer hur det har gått.

Nämndens beslut kommer att publiceras tillsammans med det digitala medborgarförslaget på kommunens hemsida, under Arkiverade Länk till annan webbplats.. Förslag som inte kommer upp i 50 röster arkiveras och är fortfarande synliga men går inte att rösta på.

Ansvar

Sölvesborgs kommun publicerar förslag i enlighet med ovan. I övrigt är det förslagslämnarens åsikter som uttrycks i förslaget, inte något som Sölvesborgs kommun står bakom.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik