Sölvesborgs kommun

Du som inte kan legitimera dig digitalt

Du som inte kan legitimera dig digitalt via t.ex. BankID kan antingen få hjälp av Medborgarkontoret att lägga in ditt medborgarförslag för att samla röster. Begränsningen ligger då i att du inte kan rösta på förslaget själv eftersom det krävs ett BankID. Du kan även lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat.

Förslaget ska innehålla:

  • namn
  • namnförtydligande
  • adress
  • telefonnummer

Ett medborgarförslag kan bara behandlas av kommunfullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Ett medborgarförslag ska avse ämne som hör till en nämnds eller en fullmäktigeberednings ansvarsområde.

Vad ska ett medborgarförslag handla om?

  • Förslaget ska handla om Sölvesborgs kommuns verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om. Det är bland annat plan och byggfrågor, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.
  • I förslaget måste du tydligt berätta vad du vill att Sölvesborgs Kommun ska göra och beskriva vad du vill ska hända och varför.
  • Ditt förslag ska bestå av en rubrik och en beskrivning av din idé. Det går bra att lägga med bilder, filmer och dokument.
  • Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag, var konstruktiv och ha en hänsynsfull ton.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

När du skriver ditt förslag ska du förhålla dig till följande lagar och regler

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas/skickas in till kommunledningsförvaltningen.

Ditt/dina förslag adresserar du till:
Sölvesborgs kommun, kommunfullmäktige
294 80 Sölvesborg

Eftersom fullmäktiges sammanträden är offentliga har du möjlighet att närvara när förslagen behandlas.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik