Sölvesborgs kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid kommunens riksdag. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år vid allmänna val, samtidigt som val sker till riksdag och landsting. Kommunfullmäktige fattar beslut i övergripande och principiella frågor som till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget, kommunalskatt, taxor och avgifter. Kommunfullmäktige beslutar också om de kommunala nämndernas organisation och väljer ledamöter och ersättare i dessa.

Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter med 31 ersättare. Deras sammanträden är offentliga och allmänheten är därmed välkomna att närvara. Sammanträden hålls som regel i Furulundsskolans aula, sista måndagen i månaden (avvikelser kan förekomma) med början klockan 17:30 med undantag av 2 sammanträden i samband med budgetärenden, juni och november, som börjar 15:00. Det är cirka 10 sammanträden per år.

Mandatperioden 15 oktober 2022 - 14 oktober 2026

Sverigedemokraterna

20

Socialdemokraterna

14

Moderaterna

8

Vänsterpartiet

3

Kristdemokraterna

2

Centerpartiet

1

Sölvesborg- och Listerpartiet

1

Kommunfullmäktiges presidium

  • Arne Bogren (M), Kommunfullmäktiges ordförande
  • Viveka Olofsson (S), Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 
  • André Svensson (SD), Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik