Sölvesborgs kommun

Allmänhetens frågestund

Vid två tillfällen per år har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor om kommunal verksamhet till politikerna. Det ger dig möjligheten att lyfta en aktuell fråga och få höra politikernas syn på den.

Allmänhetens frågestund hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Frågestunden är offentlig vilket innebär att alla är välkomna att närvara och lyssna till debatten. Det går även bra att följa debatten genom webb-tv eller radio.

Du kan fråga vad du vill gällande de verksamheter politikerna ansvarar för och beslutar om. Reglerna för frågestunden finns att läsa i författningssamlingen Länk till annan webbplats..

Delta i frågestunden

Vem som helst kan skicka in en fråga, men du får inte ställa frågan anonymt eller kring enskilda myndighetsärenden.

Din fråga måste vara inlämnad till kommunen senast tio arbetsdagar före sammanträdet. Du skickar in den antingen genom formuläret på den här sidan eller genom brev.

Om du skickar frågan via brev ska du även ange ditt namn och telefonnummer, då anonyma frågor inte tas upp. Märk brevet ”Allmänhetens frågestund” och skicka till Sölvesborgs kommun, 294 80.

På frågestunden

Den allmänna frågestunden får ta högst 30 minuter per tillfälle. Därför är det viktigt att respektera de tider som är uppsatta.

Frågan läses upp av frågeställaren eller av kommunfullmäktiges presidium. Bakgrund, beskrivning och konkret frågeställning ska presenteras på max tre minuter. Om flera personer ställer samma fråga besvaras dessa samtidigt. En kort följdfråga på två minuter får ställas.

Efter att frågan besvarats får den debatteras av kommunfullmäktiges ledamöter i maximalt fem minuter. Frågeställaren får inte delta i den politiska debatten. Frågan kan inte bli föremål för några beslut. Debatten kan avslutas med en slutkommentar som inte tar längre än två minuter att framföra om frågeställaren önskar det.

Vem svarar på frågorna?

Det är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, ordförande i nämnder och styrelser samt gruppledare för invalda partier som besvarar frågeställningarna.

Om din fråga inte tas upp

Det är på kommunfullmäktige-beredningen av presidiet som det bestäms vilka frågor som väljs ut. Om inte din fråga väljs till den allmänna frågestunden så kommer berörd nämnd att besvara den motsvarande ett inkommande mejl.

Lämna fråga

På kommunfullmäktige måndag den 29 april är det allmänhetens frågestund. För att din fråga ska kunna lyftas där måste den ha inkommit senast tisdag den 16 april.

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik