Sölvesborgs kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid "kommunens regering". Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Styrelsen bereder eller yttrar sig i ärenden som handläggs av fullmäktige. De verkställer även fullmäktiges beslut. Ordförande i Kommunstyrelsen är Louise Erixon, SD, under 2019-2022.

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott, ett personalutskott och ett näringslivsutskott.

  • Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare. Ordförande i arbetsutskottet är kommunstyrelsens ordförande.
  • Personalutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare. Ordförande i personalutskottet är Arne Bogren, M.
  • Näringslivsutskottet består av 3 ledamöter. Ordförande är kommunstyrelsens ordförande.

Arbetsutskottets uppgift är i första hand att bereda ärenden till kommunstyrelsen. Personalutskottet beslutar i en rad ärenden som rör kommunens arbetstagare. Personalutskottet bereder också ärenden till kommunstyrelsen t.ex. ärenden som gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder och övergripande personal- och lönepolitiska frågor.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik