Sölvesborgs kommun

Rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa

 Från 1 juli 2022 finns rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa. Det ersätter brottsförebyggande rådet samt folkhälsorådet. Rådet arbetar samordnat, effektivt och med ökad delaktighet inom lägesbildarbetet för att skapa långsiktiga drog- och trygghetsskapande åtgärder samt öka folkhälsa och levnadsvillkoren.

Sedan årsskiftet arbetar Sölvesborgs kommun utifrån ett helhetsperspektiv i en och samma enhet med frågor som rör trygghet, säkerhet och folkhälsa.

Som ett led i detta arbete förändras nu strukturen för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Folkhälsorådet och optimerats till Rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa från och med 1 juli 2022. Detta beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet måndagen den 20 juni.

Det här gör rådet

Rådets uppgift är att återge den aktuella lägesbilden och inhämta information i samverkan.

Rådets deltagare

Rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa träffas sex gånger per år. Politiker och tjänstepersoner är fasta representanter i rådet. Även andra deltagare och aktörer man behöver samordning kring gällande området kan bjudas in till nätverket vid behov.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik