Sölvesborgs kommun

Praktik, arbetsträning och rehabilitering

Arbetsmarknadsenheten är för dig som behöver extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. Foto: Serny.

Arbetsmarknadsenheten är för dig som behöver extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. Foto: Serny.

Ibland kan vägen till arbetslivet kännas lång. Praktik är ett alternativ om du vill ha en anställning men saknar erfarenhet eller kontakter, eller om du vill prova på ett visst yrke innan du bestämmer dig för att utbilda dig inom området. Om du är på väg tillbaka till arbetet efter en längre frånvaro, till exempel på grund av sjukdom, kan arbetsträning eller rehabiliteringsarbete passa dig. Det hjälper dig att bygga upp nya vardagsrutiner och ge dig en känsla av ansvar och identitet.

Om du är anställd på Sölvesborgs kommun är vi ansvariga för att ditt rehabiliteringsbehov kartläggs och att åtgärder vidtas. Målet är att du ska återgå i arbete, i första hand till din ordinarie anställning. Närmaste chef är rehabiliteringsansvarig och personalkontoret kan fungera som ett stöd i detta arbete.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (förkortas AME) är en kommunal verksamhet som är till för dig som bor i Sölvesborg och som behöver extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. Nästan all verksamhet på arbetsmarknadsenheten utgår från Gesällvägen 3 i Sölvesborg. Här hittar du platsen på en karta (Google maps) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur fungerar det på arbetsmarknadsenheten?

Första gången du har kontakt med AME får du träffa en coach och diskutera vad du vill göra, sedan börjar vi med praktik inne i en av våra verksamheter.

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter består av:

  • Naturvårdslaget
    Naturvårdslaget håller snyggt längs olika vägar runtom i kommunen, håller stränderna rena och hjälper till med flyttar.
  • Servicelaget
    I vårt snickeri och smedja kan vi tillverka bänkar, redskap till lekplatser med mera. Här ingår även biltvätten där vi har hand om tvätt och däckbyte på kommunens bilar.
  • Växthuset
    Inom växthusets verksamhet finns varierande odlingar där vi följer växterna från frö till mogen frukt eller grönsak.

Beroende på vad du är intresserad av och vad du vill så kan vi sedan hjälpa till med praktik inom kommunen, till exempel inom vård, skola, bibliotek eller städ.

På arbetsmarknadsenheten arbetar vi med coachverksamhet och bedömning av arbetsförmåga. Coacherna stöttar med kartläggning, vägledning, jobbsökaraktiviteter, utvecklar samarbete med arbetsgivare, genomför studiebesök och fungerar som ett stöd i de åtgärder och kontakter som behövs för att du ska komma vidare. Våra deltagare kommer främst från kommunens Individ och Familjeomsorg (IFO) och Arbetsförmedlingen, men även från Landstinget.

Verksamhet för nyanlända

Vi bedriver också verksamhet som riktar sig till nyanlända på AME: START Sölvesborg och Förberedande insatser mot praktik och arbete. Där kan du kan träna på att använda svenska språket i vardagen kombinerat med dina studier på Svenska för invandrare (SFI).

Projekt

Arbetsmarknadsenheten driver även olika projekt inom ramen för Samordningsförbundet i Blekinge, Finsam. I projekten samarbetar vi med kommunens Individ och Familjeomsorg (IFO), Arbetsförmedlingen, Landstinget och Försäkringskassan. Skapa MED är ett exempel på projekt inom Finsam som för de som står lite länge från arbetsmarknaden och behöver hjälp med personlig utveckling på enkelt och kreativt sätt.

Om du är mellan 16-29 år har vi inom arbetsmarknadsenheten en särskild verksamhet för ungdomar som heter Navigatorcentrum. Inom denna verksamhet har vi nu även projektet Mind the Gap där vi samarbetar med alla kommuner i länet och Region Blekinge och som finansieras av Europeiska socialfonden

Vi har även från och med den 1 januari 2018 ansvaret för att följa upp de ungdomar upp till 20 år som inte börjat gymnasiet och/eller inte fått något slutbetyg från gymnasiet. I lagen heter det kommunalt aktivitetsansvar och förkortas ofta KAA.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Näringsliv och arbete