Sölvesborgs kommun

Tredenborgs Camping

Drönarfoto över campingen med husvagnar och havet i bild.

Tredenborg camping är beläget vid strandkanten mellan den blekingska bokskogen och havet. Foto Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun söker nu en entreprenör med visioner att utveckla camping- och stuganläggning i Tredenborg. Vi upplåter campingen genom tomträttsavtal med överlåtelsedatum från 2024-01-01.

Om Sölvesborg

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed Hanöbukten. Här hittar du också Sölvesborgsbron, en av Europas längsta gång- och cykelbroar.

Tredenborgs Camping

Tredenborgs Camping är en lugn och trivsam familjecamping som har ett unikt läge vid strandkanten mellan den blekingska bokskogen och havet.

Campingen har ca 230 campingplatser och 9 stugor. I huvudbyggnaden finns reception, minibutik och servering. På campingen finns tre servicehus och ett garage/förråd.

Campingen har en 12-håls minigolfbana.

Karta över campingområdet

Kartan över Tredenborg där campingens område är den gråmarkerade ytan.

Närområdet

Campingen ligger precis vid en kommunalt skött sandstrand med långgrunt bad och en lekplats i anslutning till badet. Ute på udden finns en 55 meter lång badbrygga, Tors Brygga, för bad på djupare vatten.

I området finns en hundbadplats, den är utmärkt med skyltar och trästolpar som anger inom vilken del av stranden som hundbad är tillåtet.

Tredenborgs Camping ligger endast 3 km från Sölvesborgs centrum där du hittar apotek, restauranger, barer, caféer, systembolag och mat- och klädbutiker.

Visning

Visning kommer ske:

 • Måndag 3 juli kl. 13.00.
 • Tisdag 18 juli kl. 13.00.

Föranmälan krävs och sker via e-post till kommunkansli@solvesborg.se.

Underlag

Detaljplankarta, detaljplanbeskrivning och byggnadsinformation finns för Tredenborgs Camping. Se under relaterade länkar längst ner på sidan.

Förutsättningar för anbud

Följande kriterier och förutsättningar gäller för utvärdering av inkomna anbud.

Utvärderingskriterier

Följande uppgifter ska lämnas vid anbud.

 • Pris på byggnader, SEK exkl moms.
 • Beskrivning, med tidplan, av hur verksamheten ska utvecklas både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur service och besöksnäringsperspektiv.
 • Anbudsgivarens bakgrund och erfarenheter samt referenser.

Förutsättningar

 • Årlig tomträttsavgäld om 4,25 % av oberoende värderat markvärde. Första upplåtelseperioden omfattar 20 år med en avgäld om 228 438 kr/år.
 • Ska-krav ekonomisk rate minst ”Medel Risk” hos Creditsafe eller likvärdigt. I de fall anbudsgivaren saknar rating eller har rating lägre än ”Medel Risk” kommer en individuell bedömning för godkännande ske. Utländska anbudsgivare kan uppfylla motsvarande krav enligt sitt lands regler. Nystartade företag kan inkomma med ett ändamålsenligt intyg från bank eller verifiera sin ekonomiska ställning på annat sätt.

Ärendet avseende val av lämpligaste aktör att sluta aktuellt tomträttsavtal med planeras underställas Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges prövning i september 2023.

Skriftligt anbud ska vara Sölvesborgs kommun tillhanda senast 2023-08-20, skickas till anbud.tredenborg@solvesborg.se.

Frågor

Frågor skickas till kommunkansli@solvesborg.se senast 2023-08-10.

Samtliga svar kommer sedan publiceras på denna sida 2023-08-14.

Svar på frågor som inkommit fram till 2023-08-10

Nedan presenteras de frågor som inkommit fram till och med 2023-08-10 exakt så som de skrivits. Stavfel eller andra felaktigheter har inte korrigerats. Samma fråga kan även förekomma flera gånger.

 1. De värmepumpar som fanns i lokalerna, ingår dessa eller tillhör de den nuvarande arrendatorn?
  Svar: Värmepumpar ingår inte, de tillhör nuvarande arrendator
 2. Ingår inkromet i stugorna?
  Svar: Inkromet (lösöre) ingår inte, de tillhör nuvarande arrendator
 3. Kommer de fundament som Glamping tälten står på ingå eller måste de köpas loss från nuvarande arrendator, har nuvarande arrendator rätt att plocka bort dessa.
  Svar: Fundamenten tillhör nuvarande arrendator som har rätt att plocka bort dem.
 4. Har det gjorts någon omfattande renovering av servicehusen sedan de byggdes?
  Svar: Periodiskt och löpande underhåll har utförts enligt plan
 5. I vilket skick är ventilationen och dess fläktar i servicehusen?
  Svar: Ingen uppgift
 6. Den latrintömning som finns är den väl dimensionerad eller blir det ofta stopp i dessa? Om det finns brister i demensionen kommer komunen att åtgärda dessa innan avtalet börjar?
  Svar: Vi har inte fått några klagomål eller vetskap om problem med latrintömning. Kommunen kommer inte att göra mer åtgärder.
 7. Campingen har sin huvudsakliga verksamhet sommartid och är stängd under vintermånaderna. Dock är det ju också ett friluftsområden för innevånarna, vem står för kostnaderna för den el som dras på belysning och dyl?
  Svar: Elkostnaden för belysning bekostas av tomträttsinnehavare.
 8. Eftersom det inte ingår det inkråm som finns i receptionen och eventuellt andra fastigheter, finns det någon inventarie lista, och någon form av värdering för dessa. Kommer kommunen köpa loss detta från nuvarande arrendator eller ligger det på den som vinner anbudet?
  Svar: Kommunen har ingen inventarielista eller värdering för dessa. Kommunen kommer inte att köpa loss något inkrom.
 9. Är det kommunen som kommer att sköta stränderna eftersom det är till allmänhetens intresse? Finns det något avtal om detta hur det görs, som tång bortforsling skräp plockande och dyl?
  Svar: Kommunen sköter om den del av stranden som är utpekad som kommunal badstrand. Kommunen har sen avtal med entreprenör som utför städning av badstrand.
 10. Den fanns en toalett som tillhörde, eller upplåtes till almmänheten och är den öppen året runt eller bara sommarmånaderna. Vem står för skötsel av denna, om det är campingen, debiteras kommunen någonting för detta i så fall?
  Svar: Avtal upprättas separat
 11. Finns det något avtal om hur grönytorna och parkeringar sköts och vad gäller på vintern med snöskottning tar kommunen hand om rondellen och de parkeringar som också kan användas till allmänheten under vintertid?
  Svar: Det område som ligger utanför tomträttsavtalet ansvarar kommunen för.
 12. Kommun gjorde ny detaljplan, då försvann 13-15 campingplatser med el. Hur kompenseras denna yta/platser? Går det att diskutera dessa utsatta områden för att få tilbaka några platser?
  Svar: Den nya detaljplanen gäller.
 13. Strömmen in till campingen är det dimenstionerat till allt som finns i receptionesbyggnaden, bland annat storkök, till alla servicehus, tvättstuga och till storleken på campingen - alltså till alla 200 platser? Vad som framgick var att alla elstolpar hade 10 amp...men 16 amp ligger mer i tiden - kommer kommun att uppdatera detta innan försäljning?
  Svar: Vi har inte fått några klagomål eller vetskap om att det är underdimesionerat. Kommunen kommer inte att utföra mer åtgärder.
 14. Har det gjorts någon Elbesiktning och när är det dax för nästa. Kommer kommunen låta El-besikta anläggningen och eventuellt åtgärda brister?
  Svar: Nej.
 15. Vilket skick är de tre bommarna in till de tre campingområdena? Det ser ut som att det är ett uråldrigt system, och det går det knappt att hitta reservdelar. Är det något kommunen kommer att åtgärda innan försäljningen?
  Svar: Ingen uppgift om skicket på bommarna. Kommunen kommer inte att utföra åtgärder.
 16. Vilket skick är de tre bommarna in till de tre campingområdena? Det ser ut som att systemet är av äldre modell och det lär knappt gå att hitta reservdelar. Kommer Kommunen att se över dessa innan försäljning och eventuellt uppgradera till nyare system.
  Svar: Ingen uppgift om skicket på bommarna. Kommunen kommer inte att utföra mer åtgärder.
 17. Har fastigheten besiktats, och i så fall när, Finns det något protokoll. Detta bör rimligen kommunen göra om det inte är gjort.
  Svar: En överlåtelsesyn har gjorts 2022-12-30, protokoll bifogas. En ny syn görs i samband med överlåtelse.
 18. Kan ni redovisa vatten åtgång per år och elförbrukningen per år
  Svar: 2022 års vatten förbrukning var 2895 kubik och elförbrukning var 262 157 kwh.
 19. Vad är årskostnaden på vatten och avlopp, samt sophanteringen?
  Svar: Årskostnad Vatten och avlopp - 91 837 kr för år 2022, Saknar uppgift på sophantering, hänvisas till VästBlekinge miljö AB.
 20. Tar ni hand om tjärlskador på vägar inom campingområdet innan försäljning
  Svar: Inga åtgärder utförs.
 21. Ålder på varmvattensystem servicehusen?
  Svar: Ingen uppgift.
 22. Byggår för stugorna och servicehusen?
  Svar: Se bifogade tillgängliga bygglovsritningar
 23. Är det kommunalt VA på hela området?
  Svar. Ja.
 24. Hur många amper finns det att tillgå på området?
  Svar: Nuvarande abonnemang är 250 amp, ytterligare kraft finns att tillgå.
 25. När gjordes OVK besiktning senast? Finns det protokoll att tillgå?
  Svar: Ingen OVK har utförts.
 26. Senaste besiktnings protokoll från miljö & hälsa gällande restaurang, butik, kiosk
  Svar: Ingen uppgift, vi hänvisar till miljöförbundet Blekinge väst.
 27. Är verksamheten godkänt till att bedrivas året runt? Finns det vintervatten på området och är servicehus och stugor vintersäkrade?
  Svar: Verksamheten kan bedrivas året runt. Servicehus och stugor är dock ej vintersäkrade.
 28. Finns det några servitut för väg/parkering till restaurang Bryggan? Tillhandahåll dessa isådannafall
  Svar: Det området ingår ej i tomträttsupplåtelsen, det ligger på kommunal mark.
 29. Är det kommunen som sköter stränderna eller görs det med avtal mellan campingen och kommunen?
  Svar: Kommunen ansvarar för skötsel av utpekad badstrand.
 30. Ingår det någon maskinpark i köpet?
  Svar: Nej.
 31. Finns det några serviceavtal som följer med?
  Svar: Ingen uppgift.
 32. Hur ser nuvarande elavtal ut?
  Svar: Nytt avtal får tecknas av arrendator.
 33. Är det bud som skall lämnas in den 20/8 juridiskt bindande eller blir det först det när försäljnings- och tomträttsavtal ingås?
  Svar: Anbudet är bindande under anbudets giltighetstid, d.v.s. från det lämnats in.
 34. Vad uppgick logi-intäkterna för verksamheten i 2022 till?
  Svar: Ingen uppgift.
 35. Vad uppgick restaurang/butiksintäkter i 2022 till?
  Svar: Ingen uppgift.
 36. Vänligen dela statistik för antal gästnätter för 2022 och även tidigare år om tillgängligt
  Svar: Ingen uppgift.
 37. Ritningar på byggnader, framför allt reception och servicebyggnader?
  Svar: Se bifogade tillgängliga bygglovsritningar.
 38. El och vattenförbrukning (kWh och kubik) per månad under 2022?
  Svar: 2022 års vattenförbrukning var 2 895 kubik och elförbrukningen var 262 157 kWh.
 39. Ombesörjer säljaren ”kommunen” att alla campingtomter är tömda och frigjorda vid övertagandet? Svar: Kommunens ansvar.
 40. Tillhör låssystemen (nyckeltaggar m.m.) till dörrarna säljaren?
  Svar: De tillhör nuvarande arrendator.
 41. Finns fiber indraget till fastigheten?
  Svar: Fiber finns framdraget till fastigheten och anslutningsavgiften är betald.
 42. Vägen jämte/norr om receptionen som leder genom campingen in till stugområdet. Finns det servitut på vägen? Framgår otydligt på detaljplanen.
  Svar: Vägen ingår i en gemensamhetsanläggning (Sölvesborg ga:9).
 43. Finns ett utkast på tomträttsavtalet att tillgå/läsa? Bl.a. villkor för avgäldsreglering och friköp av tomträtt.
  Svar: Nej.
 44. Byggytan på område e1 och e2 per stuga. 25 kvm - avser det den totala byggytan per stuga eller boytan?
  e1 Högst 20 campingstugor om maximalt 25 kvadratmeter per stuga får uppföras, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
  e2 Högst 10 campingstugor om maximalt 25 kvadratmeter per stuga får uppföras., 4 kap. 11 § 1 st 1 p
  .
  Svar: Det avser den totala byggytan.
 45. Vad händer efter 20 om man ivesterat i byggnader t.ex stugor? Om man vill avsluta avtalet.
  Svar: Tomträttsavtalet får inte sägas upp av tomträttshavaren utan endast av fastighetsägaren. Upphör tomträtten på grund av uppsägning från kommunens sida åligger det kommunen att lösa byggnader och annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten. Tomträttshavaren har dock rätt att överlåta tomträtten.
 46. Hur kommer det sig att objektet läggs ut nu mitt på sommarsäsongen när branschfolket har som mest jäktigt?
  Svar: Enligt politiskt beslut.
 47. Klassificeringsprotokollet skulle varit bra att ha tillgång till.
  Svar: Ingen uppgift.
 48. Besöksstatistiken hade varit bra att få ta del av liksom antalet sommarsäsongsgäster.
  Svar: Ingen uppgift.
 49. Vad heter företag som driva  Tredenborg camping
  Svar: Hyresavtalet för 2023 är med privatpersonen Jenny Grönlund.
 50. Och kan man få 2021, 2022 , årsredovisning ?
  Svar: Ingen uppgift.
 51. Jag har förstått, efter samtal med nuvarande arrendator att vatten och avlopps ledningar är av en äldre funktionalitet. Tar kommunen något ansvar i fall det visar sig ha brister, när det gäller att åtgärda dessa brister. Framför allt ett ekonomiskt ansvar för de kostnader som uppstår på campingen eller är det bara centrum som kommunen ar ansvar för?
  Svar: Interna ledningar efter anslutningspunkt ansvarar tomträttsinnehavaren för.
 52. Stranden skötsel/underhåll - Stränderna har inte skötts bra under åren. Hur säkrar ni att de som sköter stränderna verkligen håller sig till kontraktet? Det har inte sköts de sista fem åren.
  Svar: Kommunen sköter om den del av stranden som är utpekad som kommunal badstrand. Kommunen har sen avtal med entreprenör som utför städning av badstrand.
 53. Grönaytor kring stranden, hur ser underhållet ut från kommuns sida? Buskar, träd, sly växer fort fram och tar över mer och mer av lekplatsen och strandyta.
  Svar: Kommunen ansvarar för skötsel enligt plan.
 54. Erotion. På vissa ställen på campingen äter havet upp marken. Detta gör att vi förlorar campingplatser på sikt. Vad kommer kommun göra åt detta?
  Svar: Kommunen bevakar erosionsfrågan och följer utvecklingen med erosionsproblematiken.
 55. Grönytor - skötsel/underhåll - Underhållsplan från kommun, hur och när kommun kommer och kollar sjuka träd och var vi kan ev. ta ner träd. T.ex. längs skogskanten, träd över entrén till campingen.
  Svar: Kommunen har löpande skötsel och efter trädanmälan görs åtgärder.
 56. Ny detaljplan - tydligare markering - Kommun har gjort en ny detaljplan och tre större ytor av campingen har försvunnit. Det är svårt att se på en karta över campingen exakt vart denna gräns går. Den nya detaljplanen har tagit bort ca 15 campingplatser och det är svårt att se vart den nya gränsen exakt går. Kan kommun tydligare visa vart denna gräns går? Svårt att se över en kartvy.
  Svar: Den nya detaljplanen gäller och en tydligare anvisning av ytorna kan vid behov göras med kommande arrendator.
 57. Parkering - skötsel/underhåll - Potthål och saltning, måste åtgärdas snabbare från kommunen.  Staketet körs på titt som tätt och ser inte trevligt ut med brutna plankor för gäster som kommer. Tar lång tid innan kommun kommer och lagar.
  Svar: Kommunen ansvarar för löpande skötsel av parkeringens ytor.
 58. Står att det skall vara på 20 år, vad händer efter dessa 20 år?
  Svar: Om inte avtalet sägs upp av kommunen, senast två år innan upplåtelseperiodens utgång, förlängs avtalet ytterligare 20 år.
 59. Har kommunen rätt att säga upp avtalet efter dessa 20 år?
  Svar: Ja, senast två år innan upplåtelseperiodens utgång.
 60. Om inte, hur länge kan tomträttsavtalet fortlöpa?
  Svar: Förlängs med 20 års intervaller.
 61. Om tomträttsavtalet sägs upp efter 20 år, vad skall då ske med byggnaderna man köper genom detta anbud? Bl.a  Reception och servicehus. Detta är väldigt viktiga frågor att få svar på, för om avtalet kanavbrytas efter 20 år så blir det svårt att räkna hem större investeringar på campingen.
  Svar: Om tomträtten upphör p.g.a. kommunens uppsägning åligger det kommunen att lösa byggnader och annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten.
 62. Campingens avgift för V/A?
  Svar: Årskostnad Vatten och avlopp - 91 837 kr för år 2022.
 63. Campingens elförbrukning?
  Svar: 2022 års elförbrukning var 262 157 kWh
 64. Campingens avgift för sophämtning?
  Svar: Saknar uppgift på sophantering, hänvisas till VästBlekinge miljö AB.
 65. Byggritningar på servicehusen.
  Svar: Se bifogade tillgängliga bygglovsritningar.
 66. Fastighetsskatt på marken? Vem betalar skatten, kommunen eller tomträttsinnehavaren?
  Svar: Tomträttsinnehavaren.
 67. Det kommer säkert dyka upp följdfrågor på kommunens svar, hur ställs och besvaras dessa?
  Svar: Sista dag att ställa frågor var den 10 augusti, dessa publiceras senast den 14 augusti.
 68. Vilket arrende (eller hyresavtal) betalar nuvarande arrendator och vad ingår i det arrendet.
  Svar: För 2023 har arrendatorn haft en hyra på 550 000 kr och det är ett tillfälligt avtal och kommer inte vara relevant när det nu ska upprättas ett tomträttsavtal.

Bygglovsritningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
scan.pdf , 4.6 MB. 4.6 MB 2023-08-13 20.54
scan0878.pdf , 2.9 MB. 2.9 MB 2023-08-13 20.54
scan0879.pdf , 4.6 MB. 4.6 MB 2023-08-13 20.54
scan0880.pdf , 3.6 MB. 3.6 MB 2023-08-13 20.54
scan0881.pdf , 2.1 MB. 2.1 MB 2023-08-13 20.54
scan0882.pdf , 2.4 MB. 2.4 MB 2023-08-13 20.54
scan0883.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2023-08-13 20.54
scan0884.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2023-08-13 20.54
scan0885.pdf , 1.9 MB. 1.9 MB 2023-08-13 20.54
scan0886.pdf , 769.3 kB. 769.3 kB 2023-08-13 20.54
scan0887.pdf , 1.9 MB. 1.9 MB 2023-08-13 20.54
scan0888.pdf , 581.1 kB. 581.1 kB 2023-08-13 20.54
scan0889.pdf , 5.3 MB. 5.3 MB 2023-08-13 20.54
scan0890.pdf , 2.5 MB. 2.5 MB 2023-08-13 20.54

Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Näringsliv och arbete