Sölvesborgs kommun

Hemtjänst

I Sölvesborg finns det fem stycken hemtjänstområden runt om i kommunen. Du som ansöker om hemtjänst kan till exempel få hjälp och stöttning med din personliga hygien, förflyttning och praktisk hjälp med tvätt, städ och/eller matinköp.

I Sölvesborgs kommun finns hemtjänstområdena:

 • Centrala innerstan
  Enhetschef: Alexandra Bertram, 0456-81 69 41
 • Södra innerstan och nattpatrullen
  Enhetschef: Lotta Carlsson, 0456-81 69 01
 • Norra innerstan
  Enhetschef: Stefan Berntsson, 0456-81 69 22
 • Lister (Hörvik, Hällevik och Nogersund)
  Enhetschef: Charlotte Quist, 0456-81 69 80
 • Nordriket (Norje, Sandbäck och Mjällby)
  Enhetschef: Emelie Thorén, 0456-81 69 95

Hemtjänstens insatser

Hemtjänstinsatserna varierar, men det kan vara olika former av personlig omvårdnad och serviceinsatser. Du kan dels få hjälp med din personliga hygien och förflyttning mellan olika platser (personlig omvårdnad) eller hjälp med städ, tvätt och handling (serviceinsatser).

Kontaktman och genomförandeplan

När du har fått beviljad hemtjänst utses en kontaktman till dig i hemtjänstgruppen. Kontaktmannens uppdrag är att ha en nära dialog med dig om dina behov och önskemål. Det är kontaktmannen som tillsammans med dig gör en överenskommelse kring hur hjälpen ska utföras hos dig. Det kallas att göra en genomförandeplan.

Ansökan om hemtjänst

Hemtjänst ska underlätta det dagliga livet för dig. Utifrån din ansökan är det biståndshandläggaren som bedömer vilka insatser som du har rätt till. Vid bedömningen ska hänsyn tas till just dina behov. Varje ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt. Hur fort det går beror på om behovet är akut eller inte, samt vilken typ av behov, insats och omfattning det gäller. Omvårdnadsinsatser ska verkställas inom 48 timmar. Palliativa insatser verkställs inom 24 timmar. Vid ansökan om serviceinsatser tar enheten kontakt med dig inom 3 dagar och informerar om att beställningen är inkommen och att någon personal kommer att kontakta dig för att boka in ett möte.

För mer information om vilka hjälpmedel och tjänster som du kan erbjudas, samt för att ansöka om hemtjänstinsatser kontaktar du din biståndshandläggare. Denna kontakt tar du även om du önskar söka förändring av ett befintligt biståndsbeslut. Biståndshandläggarna är uppdelade områdesvis och du hittar information om vilken som har hand om ditt område under kontaktuppgifter Öppnas i nytt fönster.

Om du är över 80 år kan du själv eller med hjälp av din anhörig eller legal företrädare som god man/förvaltare ansöka via en så kallad förenklad ansökan. Förenklad ansökan gäller endast vid ansökan om bistånd i form av inköp, matdistribution och/eller trygghetslarm.

Blankett: Ansökan om förenklad biståndsbedömning , 40.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Trygg hemgång efter sjukhusvistelse

Trygg hemgång är en insats för dig som behöver extra stöd efter din hemkomst från sjukhuset. Det innebär att en undersköterska avsätter extra tid den första tiden hemma hos dig, för att se till att din vardag fungerar praktiskt. Exempel på hjälp kan vara att se till att det finns mat hemma, göra apoteksärenden och hjälpa dig med din träning. Det är biståndshandläggare som beslutar vid vårdplanering på sjukhuset om insats via trygg hemgångsteamet kan vara aktuellt för dig.

Lagen om valfrihet – LOV

Från och med den 15 januari 2017 erbjuder Sölvesborgs kommun kundval inom hemtjänsten utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). Det innebär att du som har beviljats hemtjänst har rätt att välja om det ska vara kommunen eller privata företag som utför dina hemtjänstinsatser. Du ansöker om insatser precis som tidigare men istället för att tilldelas en utförare får du möjlighet att själv välja.

När du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare kommer du att informeras om vilka leverantörer du kan välja mellan. Biståndshandläggaren kontaktar den leverantör som du har valt, som sedan kontaktar dig. Du hittar kontaktuppgifter till biståndshandläggarna längst ner på sidan.

Kommunens hemtjänst finns kvar som valmöjlighet. Om du inte gör något val blir det automatiskt kommunens hemtjänst som utför de beviljade insatserna hos dig. Om du inte är nöjd kan du när som helst välja ny utförare. Du behöver inte ange något skäl till bytet och du kan byta så ofta du vill.

Din hemtjänstavgift är densamma oavsett om du väljer kommunens hemtjänst eller någon annan leverantör. Det är också alltid kommunen som skickar faktura på avgiften även om det är ett privat företag som utför din hemtjänst.

Tilläggstjänster

En privat utförare kan erbjuda dig tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet, så kallade tilläggstjänster. Kommunen ansvarar inte för denna typ av tjänster och utföraren tar ut en extra kostnad för dessa. Faktura på de tilläggstjänster du väljer får du direkt från utföraren.

Privata leverantörer av hemtjänst i Sölvesborgs kommun i dagsläget

Inga.

För leverantörer av hemtjänst

De krav som du som är leverantör måste uppfylla för att bli godkänd som utförare i Sölvesborg enligt LOV, finns beskrivna på vår sida om konkurrensutsatt verksamhet.

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd