Sölvesborgs kommun

Vad kostar hjälpen?

Äldre händer

Äldre händer

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du får. Här kan du läsa om vad din avgift blir och hur den beräknas. Avgiften beror på din inkomst.

För insatser inom socialtjänst och hemsjukvård finns en fastställd taxa med avgifter som årligen revideras. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxor.

Den som får beslut om stöd och hjälp i hemmet, trygghetslarm, plats på särskilt boende, korttidsplats eller hemsjukvård med mera behöver betala en avgift för det.

Avgiften baseras på aktuella inkomster och boendekostnader som du själv lämnar in via en blankett som heter Inkomstförfrågan. Blanketter, brochyrer och mer information om taxor, hyror och övriga avgifter hittar du på sidan om Omsorgsavgifter Öppnas i nytt fönster..

Räkna ut din avgift

Om du vill beräkna och uppskatta hur stor kostnaden blir för dig med insatser från hemtjänsten så finns det en e-tjänst med en räknesnurra där du kan ange dina uppgifter och beräkna din avgift.
Länk till e-tjänsten: Hemtjänst - preliminär beräkning av avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exakt avgift ser du först efter att du lämnat in inkomstförfrågan och du får ditt avgiftsbeslut. Detta får du när du ansökt om och blivit beviljad någon form av vård och omsorg.

Har du frågor om avgifter så kontaktar du avgiftshandläggarna på deras telefontider som är vardagar kl 08.15-09.45. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd