Sölvesborgs kommun

Särskilt boende/Demensboende

Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande vård, omsorg och service.

Det kan gälla äldre personer men också yngre personer som har olika former av funktionsnedsättning.

Särskilt boende är en boendeform där det finns personal dygnet runt. På varje boende finns en patientansvarig sjuksköterska, dock finns inte sjuksköterskan på plats dygnet runt.

Alla lägenheter är utrustade med teknik för digitala boendelås samt trygghetslarm som ingår i hyran. Trygghetslarmet larmar till personal på boendet som kommer till dig vid en olycka, ohälsa eller annat akut behov.

Särskilt boende för personer med demenssjukdom

För att få plats på särskilt boende ska man ha omfattande sociala, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar, ha sådana behov att skälig levnadsnivå inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Man ska vara i behov av trygghet och närhet till personal dygnet runt.
För att bli beviljad demensboende ska den sökande utöver detta ha en demensdiagnos. Bedömningen ska göras i samråd med demenssjuksköterska/läkare.

Utifrån ansökan är det biståndshandläggaren som beslutar om rätt att få plats på särskilt boende. Vid bedömningen tas hänsyn till individuella behov. Boende erbjuds i något av kommunens boenden, där lämplig vård kan erbjudas. Önskemål om geografisk placering kan inte tas hänsyn till om det inte finns synnerliga skäl för detta.

Den lagstiftning som styr är socialtjänstlagen. Besluten kan överklagas och information om hur detta går till lämnas tillsammans med beslutet. Tillsynsmyndighet för omsorgens verksamheter är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

De särskilda boendena som finns i kommunal regi för personer med demensdiagnos är:

Boken, Björken, Pilen, Paviljonen och Tallen - fem enheter på Gerbogården
Sockenvägen C1, C3, D1 och D3 - fyra enheter på Solgården
Borgvägen 2B - en enhet på Slottsgården

I privat regi finns:

Norlandia Timansstenar

Om du bor i annan kommun och vill ansöka om särskilt boende i Sölvesborg så ansöker du via e-tjänst.
Här finns också blankett att skriva ut.
Ansökan om särskilt boende från annan kommun Länk till annan webbplats.

För mer information och ansökan om särskilt boende kontaktar du biståndshandläggare för ditt område. Dessa telefonnummer och mailadresser hittar du under kontaktuppgifter Öppnas i nytt fönster..

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd