Sölvesborgs kommun

Dödsfall och begravning

Värmeljus. Foto: Pixabay.

Värmeljus. Foto: Pixabay.

Det är aldrig enkelt att vara anhörig och hantera ett dödsfall. Det kan vara känslomässigt tufft, oavsett om dödsfallet varit väntat eller inte. Om ingen anhörig var närvarande när personen dog, kontaktas de anhöriga så fort som möjligt av till exempel sjukhuset.

Dödsfall

Efter att du som är närmst anhörig fått beskedet om att någon dött är det är viktigt att familjen och andra som den döda har haft kontakt med får veta om dödsfallet. Det kan till exempel vara släkt, vänner, arbetsgivare, kollegor och grannar. Du behöver inte ta alla kontakter själv, utan ta gärna hjälp av andra.

Om du är änka, änkling, barn eller anhörig på annat sätt och ska ta hand om dödsboet behöver du ett dödsfallsintyg med släktutredning. Det visar när personen avled och släktutredningen visar vilka efterlevande som finns. Man kan anlita en privat begravningsbyrå för att få hjälp med det, men du kan också själv beställa dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begravning

En begravning kan se ut på olika sätt. Det beror helt på den avlidne och familjens egna önskemål. Det finns både kyrkliga och borgerliga begravningar.

Svenska kyrkan har ett övergripande ansvar för alla begravningar i Sverige, både kyrkliga och borgerliga. De ser bland annat till så att det finns en lokal och en plats att begravas på om ni väljer en borgerlig begravning. Alla som betalar skatt i Sverige betalar en allmän begravningsavgift till Svenska kyrkan, oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte. I den avgiften ingår bland annat gravsättning och transport. Det är vanligt att man när någon anhörig avlidit utöver det betalar en privat begravningsbyrå, för planering och genomföring av saker kring begravningen som begravningsavgiften inte täcker. Men man måste inte göra det.

För att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda finns ett begravningsombud som är utsett av Länstyrelsen, som granskar begravningsverksamheten och håller kontakt med till exempel olika trossamfund.

Borgerlig begravning

Vid borgerliga begravningar bestämmer familjen själv hur begravningsakten och ceremonin ska gå till. Du kan välja en borgerlig begravning till exempel om den avlidne hade en annan trosuppfattning än Svenska kyrkan. Det går bra att välja en borgerlig begravning trots att den anhöriga varit medlem i Svenska kyrkan under sitt liv, men man får inte medvetet gå emot den dödes önskan.

Det finns två varianter av borgerlig begravning:

  • Med religösa inslag – om den avlidne tillhörde en annan religion än den Svenska kyrkan, kan ni vända er hans eller hennes religiösa samfund för att få hjälp att hålla i den religiösa delen av den borgerliga begravningen.
  • Utan religösa inslag – det går också att få en borgerlig begravning helt utan religiösa inslag.

Den lokal som vanligtvis används för borgerlig begravning i Sölvesborgs kommun är kyrkogårdskapellet i centrala Sölvesborg. Det vanligaste sättet att begravas vid en borgerlig begravning är att den avlidne begravs i en minneslund eller att askan sprids i havet.

Du bokar en borgerlig begravning genom att ta kontakt med den av Svenska kyrkans församlingar som ligger närmast den geografiska plats där den avlidne har bott under sitt liv. I Sölvesborgs kommun finns Sölvesborgs församling och Mjällby församling.

Kremering

Det närmsta krematoriet som gränsar till Sölvesborgs kommun finns i Kristianstad. Efter en kremering är det vanligast att askan sprids i en minneslund eller i havet.

Sprida aska i havet

Om du önskar att din anhörigas aska ska spridas i havet behöver du ansöka om det hos Länsstyrelsen. De måste godkänna din förfrågan innan du har tillåtelse att sprida askan. Det går inte att ansöka i förväg för någon som inte har avlidit än. Mer information om att sprida aska finns på Länsstyrelsen hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minneslund

För dig som önskar begravning i en minneslund finns det möjlighet till det i centrala Sölvesborg, Mjällby, Ysane eller Gammalstorp.

Gravplats

För dig som önskar en egen gravplats för aska eller kista finns det möjlighet att begravas på någon av kyrkogårdarna i centrala Sölvesborg, Mjällby, Ysane eller Gammalstorp.

Kyrklig begravning

Vid en kyrklig begravning är det Svenska kyrkan som anordnar begravningsceremonin. En tid innan begravningen tar prästen i kyrkan kontakt med de anhöriga för att gemensamt gå igenom eventuella önskemål inför begravningsgudstjänsten. Då har prästen och de anhöriga möjlighet att välja ut psalmer och musik som ska spelas. Begravningsgudstjänsten är offentlig, vilket innebär att vem som helst får delta under själva gudstjänsten. Däremot kan din familj välja att ha en privat minnesstund efteråt. Det går bra att välja en kyrklig begravning trots att den avlidne inte varit medlem i Svenska kyrkan under sitt liv, men man får inte medvetet gå emot den dödes önskan.

Du bokar en kyrklig begravning genom att ta kontakt med den församling där den avlidne ska begravas.

Om ni som är anhöriga inte är överrens

Ifall ni som är anhöriga inte tycker likadant om hur begravningen ska genomföras, så hjälper i första hand den ansvariga församlingen inom Svenska kyrkan er att komma överens. Om det inte går, lämnas ärendet över till Länsstyrelsen.

Planera din egen begravning

Stöd för dig som mår psykiskt dåligt

På våra sidor om psykisk hälsa hittar du vägar vidare om du till exempel behöver stöd för att hantera sorgen efter någon som gått bort.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd