Sölvesborgs kommun

Ekonomiskt bistånd

Du som bor i Sölvesborgs kommun och har svårt med din privatekonomi kan ansöka om ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) hos Individ- och familjeomsorgen.

En grundförutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du inte kan klara av din ekonomiska situation på egen hand, trots att du har försökt. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas också av hela hushållets inkomster och tillgångar.

Vem kan få ekonomiskt bistånd och till vad?

Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) eller till andra behov. Riksnormen, som ska täcka bland annat livsmedel, kläder och telefon är lika för alla i Sverige och vägledande för hur mycket stöd du kan få. Den är uppbyggd så att du ska kunna planera din ekonomi på längre sikt än en månad i taget. Du ska till exempel kunna spara till räkningar som betalas kvartalsvis.

Det övriga försörjningsstödet täcker skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen kan du också få bistånd till annat du behöver, som till exempel läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning. 

Du kan göra en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd, men vi gör alltid en bedömning av varje enskilt fall.

Hur går en ansökan till?

Du har alltid rätt att göra en ansökan om bistånd och få den prövad. Kontakta vår mottagning på Individ- och familjeomsorgen för att boka en tid för att gemensamt gå igenom din ekonomi vid ett personligt möte. När du kontaktar mottagningen berättar socialsekreteraren om vilka handlingar som du behöver ha med dig till nybesöket.

Om du får helt eller delvis avslag på det du ansöker om ska du få ett skriftligt beslut med en motivering. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor.

Nybesökstelefon ekonomiskt bistånd

Telefon: 0456-81 63 10
Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 09:00-09:45

Relaterad information

Relaterade kontakter

Individ- och familjeomsorgen
Södergatan 6
E-post: ifo@solvesborg.se
Fax: 0456-154 96

Postadress:
Sölvesborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
294 80 Sölvesborg

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd