Sölvesborgs kommun

Konsumentvägledning

Personal på Medborgarkontoret svarar på frågor.

Personal på Medborgarkontoret svarar på frågor. Foto: Serny

Den kommunala konsumentvägledningen i Sölvesborg vänder sig till dig som är medborgare i Sölvesborgs kommun. Här kan du få vägledning i konsumentfrågor av olika slag. Vägledningen gäller för dig som är konsument och som har handlat av en näringsidkare. Konsumentvägledningen i Sölvesborg rådgör inte i frågor om köp mellan privatpersoner.

På konsumentvägledningen hittar du marknadsöversikter och tester på olika produkter. Du kan få hjälp med information om aktuella konsumentfrågor, samt råd och tips om hur du kan reklamera.

Konsumentvägledningen i Sölvesborg är en del av medborgarkontorets verksamhet.

OBS! Vecka 25-30 2023 är konsumentvägledningen inte bemannad. Kontakta istället Hallå Konsument på tel 0771-525 525.

Vanliga frågor till konsumentvägledningen

Här kan du ta del av vanliga frågor kring konsumentvägledning som Medborgarkontoret handskas med:

Är öppet köp obligatoriskt?

Nej, öppet köp är ett frivilligt åtagande från säljarens sida. Öppet köp innebär att du får ångra köpet inom en viss tid, och vid återlämnandet av varan få pengarna tillbaka. Flera större butikskedjor lämnar alltid öppet köp, men det är alltså inte obligatoriskt. Fråga därför alltid i butiken vilka regler de tillämpar.

Har jag ångerrätt?

Ångerrätten varar i 14 dagar och gäller endast försäljning via postorder, telefon, tv, internet och hemförsäljning.

Hur lång är garantitiden när jag köpt en vara?

I likhet med öppet köp så är garanti inget som är lagligt reglerat, vilket innebär att det är upp till säljaren att avgöra om garanti ska lämnas på de varor du köpt. Skillnaden mellan säljarens frivilliga garanti och konsumentens rättigheter enligt konsumentköplagen är bevisbördan och tidpunkten när felet kan ha uppkommit. Konsumentköplagen innebär att säljaren ska ansvara för att varan är felfri vid leverans. Garanti ålägger istället säljaren att under garantitiden svara för varans funktion, det vill säga att den fungerar under hela garantitiden.

Att poängtera är dock att du som konsument alltid har tre år på dig att reklamera en vara. Men, för att säljaren ska åta sig kostnadsfri reparation gäller att du som konsument kan bevisa, eller göra sannolikt att felet fanns i varan från början.

Hur länge gäller ett tillgodokvitto?

Ett tillgodokvitto gäller normalt i 10 år, men det kan förekomma avvikelser. Du bör använda tillgodokvittot så snart som möjligt eftersom en butik även kan läggas ner, gå i konkurs o.s.v. vilket innebär att tillgodohavandet då fryser inne.

Vad har jag för rättigheter då jag köpt en vara som är felaktig?

En vara anses felaktig om den inte överensstämmer med vad köpare och säljare kommit överens om, om den inte har nödvändiga anvisningar om hur den ska användas, skötas och förvaras. Den är även felaktig om den inte är lämpad för sitt ändamål samt om den avviker i något avseende från vad du rimligtvis hade kunnat förvänta.

Om en vara du köper innehar något fel ska du reklamera den till säljaren, du har då rätt till följande alternativ;

  • Hålla inne en del av betalningen tills felet är avhjälpt
  • Kräva prisavdrag om felet inte avhjälps inom rimlig tid
  • Kräva ny, felfri vara
  • Häva köpet
  • Få ersättning för reparation
  • Få skadestånd

Naturligtvis kan du inte kräva alla alternativen, det är egentligen bara skadestånd som kan kombineras med annat alternativ.

Kan verkstaden ta mer betalt än vad vi kommit överens om?

Har du kommit överens med verkstaden om ett fast pris, gäller det överenskomna priset. Har du däremot kommit överens om ett ungefärligt pris får detta inte överskridas med mer än 15 %. Du ska alltid be om att få priset skriftligt så att tvister om detta kan undvikas vid tid för betalning. Då en felsökning måste göras har reparatören rätt att ta betalt för denna. Om reparatören under arbetets gång märker att det behöver göras tilläggsarbete får detta inte utföras utan ägarens medgivande. Du är då inte som ägare till bilen skyldig att betala för detta. Extra arbete får dock utföras om priset är lågt i förhållande till det ursprungliga samt om reparatören har särskilda skäl att anta att du vill ha det utfört.

Förköpsrådgivning

Ofta kan det vara bra att förbereda dig inför ett köp. Detta blir extra viktigt då varan du tänkt inhandla kostar mycket pengar och på så vis påverkar hela familjens ekonomi. Det är bra att vara en upplyst konsument som gör medvetna köp, då undviker du tråkiga följder där du känner att du inte fick det du önskade eller att varan du köpt inte lever upp till den standard du efterfrågat.

Konsumentrådgivarna på medborgarkontoret kan inte alltid ge exakta och precisa råd inför ett köp, alla konsumenter har ju olika behov och önskemål, men vi kan ge upplysningar om vad du bör tänka på.

Kontakt

Medborgarkontoret Sölvesborg
Stadshusets entré
Telefon: 0456-81 61 81
E-post: mbk@solvesborg.se

Du kan också få hjälp med konsumentfrågor hos Hallå Konsument. Läs mer här » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd