Sölvesborgs kommun

Tillsyn, kontroll, överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

I Sölvesborgs kommun finns det en överförmyndarnämnd som består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Nämnden sammanträder när behovet uppstår. Det är kommunfullmäktige som utser överförmyndare/överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämndens uppgifter

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själv kan ta tillvara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne. Nämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själv kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster.'

 

OBS! Under sommaren, v.27-32, är telefontiderna helgfria tisdagar och torsdagar kl.10:00-12:00.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd