Sölvesborgs kommun

Elever med särskilda behov

Sölvesborgs kommun vill att alla elever ska må bra av att gå i skolan. Alla elever ska känna att de har möjlighet att ta till sig och förstå kunskapen för att kunna utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Skolorna i kommunen erbjuder därför stöd till elever behöver extra stöttning i undervisningen.

Skoldatateket i Sölvesborg är en IT-satsning för barn som har behov av särskilt stöd, med fokus på läs- och skrivsvårigheter samt koncentrations- och uppmärksamhetsproblematik. Skoldatateket i Sölvesborg har ett nära samarbete med kommunens stödenhet bestående av psykologer, logoped, specialpedagoger och tal- och språkpedagog.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. På Skoldatateket kan du få hjälp med att ta fram tekniska lösningar som kan användas i den dagliga undervisningen och som gör det möjligt för eleven att arbeta självständigt. Att få tillgång till teknisk kompensation kan också ge bättre självförtroende och öka motivationen.

Pedagogens kunskap och engagemang har en avgörande betydelse för att eleven ska få det han eller hon behöver. Du som enskild pedagog eller arbetslag är alltid välkommen att höra av dig till Skoldatateket för att få möjlighet att se, prova och låna (under kortare tid) olika alternativa verktyg och motorikhjälpmedel, pedagogiska dataprogram och applikationer i telefonen.

Skoldatateket kan också ge ett inlogg till Legimus (en hemsida som erbjuder ljudböcker) så elever med lässvårigheter kan få upptäcka läsandes glädje genom att själva få möjlighet att ladda ner och lyssna på böcker i datorn eller i sin smartphone.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd