Sölvesborgs kommun

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson och jourhem

Pappa och dotter på skolgård

Ge ett barn en trygg vardag och hem. Foto: Scandinav bildbyrå

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar behöver stöd av en annan familj eller person under en kortare eller längre tid. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att flytta till en annan familj.

Vill du göra skillnad för ett barn eller ungdom?

Det finns många barn och ungdomar som av olika anledning behöver stöd, som inte kan bo hemma eller som har flytt till Sverige utan sina föräldrar. De behöver komma till stabila, trygga och engagerade vuxna som vill ge av sin tid och som vill öppna upp sitt hem och ta emot dem, för en kortare eller längre tid.

Alla uppdrag ser olika ut och därför görs matchningar för att det ska passa så bra som möjligt, både för barnet och dig/er.

Intresseanmälan/information

Vill du bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller jourhem? Här kan du anmäla intresse för ett uppdrag. Du förbinder dig inte till något genom att skicka in en anmälan. När din intresseanmälan är inskickad blir du kontaktad av en handläggare.

Du kan även kontakta någon av våra familjehemssekreterare för mer information och/eller göra en intresseanmälan direkt till dem.

Linda Ekström
Tel: 0456-81 63 22
E-mail: linda.ekstrom@solvesborg.se

Claudia Johansson
Tel: 0456-81 63 77
E-mail: claudia.johansson@solvesborg.se

Familjehem

Som familjehem tar man emot ett barn i sitt hem på heltid. Målet är att barnet ska vara en del av familjen och få en stabil och trygg tillvaro, för en kortare eller längre tid. Ibland stannar barnet i familjehemmet under hela sin uppväxt. Behovet är stort och det finns barn i alla åldrar som behöver familjehem.

Barn är olika och har olika behov och därför behövs olika slags familjer. Du kan vara gift, sambo, ensamstående med eller utan barn, bo i hus eller lägenhet. Det viktiga är att du har en vilja och tid att engagera dig i barnet/ungdomen.

Du behöver ha fysisk plats för ett barn i ditt hem och vara beredd att samarbeta med barnets biologiska nätverk och Socialtjänsten.

Som familjehem blir du/ni erbjudna att delta i utbildningen "Ett hem att växa i", som rekommenderas av Socialstyrelsen. Utbildningen utgör en viktig grund för uppdraget och i Sölvesborgs kommun har vi har som mål att alla familjehemsföräldrar ska genomgå utbildningen. Som familjehem kommer ni att erbjudas kontinuerligt stöd i uppdraget av erfarna familjehemssekreterare med handledarutbildning och ett nära samarbete med barnets socialsekreterare. Utöver detta kommer du/ni att erbjudas att delta i föreläsningar och olika aktiviteter.

Kontaktfamilj

Ibland har barn och ungdomar av olika anledningar behov av att regelbundet vistas hos en annan familj. En kontaktfamilj kan hjälpa till med att ta hand om barnet/ungdomen t ex två helger i månaden, men uppdraget kan också vara i större eller mindre omfattning.

Barn är olika och har olika behov och därför behövs olika slags familjer. Du kan vara gift, sambo, ensamstående med eller utan barn, bo i hus eller lägenhet. Det viktiga är att du har en vilja och tid att engagera dig i barnet/ungdomen.

Som kontaktfamilj erbjuds du stöd i ditt uppdrag.

Kontaktperson

Som kontaktperson ger du stöd till ett barn eller en ungdom genom att ha en regelbunden kontakt. Kontakten kan se olika ut, beroende på barnets behov, men kan t ex innebära att ni hittar på olika kortare aktiviteter tillsammans.

Barn är olika och har olika behov och därför behövs kontaktpersoner med olika erfarenheter och intressen. Det viktiga är att du har en vilja och tid att engagera dig i barnet/ungdomen.

Jourhem

Ett jourhem tar i ett akut skede emot barn i sitt hem under en kortare tid. De barn som behöver bo i jourhem är barn som behöver omedelbart skydd eller stöd.

Under tiden som barnet bor i jourhemmet utreder socialtjänsten omständigheterna kring barnet för att planera för vidare insatser. Barnet bor i jourhemmet under en tillfällig period tills barnet antingen kan återgå hem till sin familj eller tills att barnet placeras i ett familjehem eller HVB-hem.

Ett jourhem kan se olika ut. Det kan vara en ensamstående person eller en familj med eller utan barn. Jourhemmet kan bo i en lägenhet eller i ett hus. Att vara ett kontrakterat jourhem innebär att fortlöpande stå till kommunens förfogande och således få ekonomisk ersättning månadsvis. Ett jourhem som inte är kontrakterat får istället förfrågan om uppdrag och kan således tacka ja eller nej till de uppdrag som erbjuds.

Mer information om insatser för barn

Insatser för barn kan se olika ut beroende på hur behovet ser ut för barnet och vilket uppdrag du har. Socialstyrelsen har samlat information och berättelser om hur det kan vara att göra olika insatser för barn.

På Socialstyrelsens informationssida mininsats.se kan du läsa mer om olika insatser för barn.
Länk till Socialstyrelsens informationssida » Min insats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grafisk bild med texten: Du/Ni kan göra stor skillnad för ett barn.

Du/Ni kan göra stor skillnad för ett barn.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd