Sölvesborgs kommun

Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Pappa och dotter på skolgård

Ge ett barn en trygg vardag och hem. Foto: Scandinav bildbyrå

Det finns många barn och ungdomar i kommunen som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. De behöver istället få ett hem med trygga och stabila vuxna som kan ge stöd, omtanke och kärlek när behovet är som störst.

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Ett familjehem är ett hem där barnet bor stadigvarande under en längre tid. Hos en kontaktfamilj vistas barnet endast vissa dagar, till exempel varannan helg. Alla barn och ungdomar är olika och alla har olika sorters behov. Individ- och Familjeomsorgen i Sölvesborg söker därför familjehem och kontaktfamiljer av olika slag, som alla har olika erfarenheter. Ju större bredd det finns på familjehem desto större är möjligheten att barnet hamnar hos en familj som de mår bra hos.

Uppdraget som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem kräver ingen särskild utbildning. Vi söker stabila personer och familjer som trivs med tillvaron och har viljan och tiden att engagera sig. Våra socialsekreterare finns som ett stöd för dig och du får ersättning för din insats och för de kostnader som uppdraget innebär. Eftersom barn och ungdomar är olika söker vi personer och familjer av olika slag och med olika erfarenheter.

I ett jourhem placeras barnet akut och placeringen är tidsbegränsad. Som jourhem behöver ni ha erfarenhet av uppdrag sedan tidigare och en vuxen behöver vara hemma på heltid.

Kontaktperson

En kontaktperson ger stöd i vardagen till ett barn eller ungdom en eller ett par gånger i veckan. Uppdragets innehåll kan variera, men det handlar oftast om att göra vanliga saker tillsammans, som att träna, ta en fika eller gå på bio. Tanken är att du ska fungera som något av en förebild och en god kompis.

Är du intresserad av att bli kontaktperson? Kontakta Elisabeth Lavesson tel. 0456-816305 eller via e-post: elisabeth.lavesson@solvesborg.se

Kontaktfamilj

Hos en kontaktfamilj vistas barnet vissa dagar, till exempel varannan helg.

Finns: Barn och ungdomar som behöver en familj eller en person som stöd i tillvaron.

Sökes: Trygga och stabila familjer/personer som kan dela sin vardag och sina intressen med ett eller fler barn till.

Familjehem

Ett familjehem är ett hem där barnet bor stadigvarande under en längre tid.

Jourhem

Ett jourhem är ett hem där barnet blir placerat akut och som är tidsbegränsad. Som jourhem behöver man ha erfarenhet av uppdrag sedan tidigare.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson, kontaktfamilj, jourhem eller familjehem är du välkommen att kontakta Individ- och Familjeomsorgen i Sölvesborgs kommun. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan under relaterade kontakter.

Frågor och svar

Här nedan har vi listat olika frågor och svar du kan ha kring familjehem.

Det behövs ingen särskild förkunskap för att vara familjehem. Det viktigaste är att du är en trygg vuxen som har ett stort intresse och engagemang att stötta barn i en svår situation så att barnet får en fungerande vardag.

Du kan ansöka om familjehem oavsett hur din familj ser ut, du kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn.

Om du vill hjälpa ensamkommande flyktingbarn från Ukraina så anmäler du ditt intresse via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. så kontaktar vi dig om och när behov uppstår.

Vill du anmäla dig som familjehem för placering av barn som behöver familjehem av andra skäl hittar du kontaktuppgifter till oss under relaterade kontakter.

Socialtjänsten gör en utredning av din familj innan placering för att se om det tilltänkta familjehemmet är lämpligt för att ta emot ett barn och tillgodose hens behov.

Att vara familjehem är ett arvoderat uppdrag. Familjehemmet får även en ersättning som ska täcka omkostnader i samband med uppdraget. Vi vet sällan hur länge en placering varar, det kan handla om både korta och längre uppdrag.

Vill du hjälpa barn och ungdomar på flykt från Ukraina?

Just nu ser behovet ut att öka för familjehem då det kan komma många barn hit som behöver hjälp. Vill du göra skillnad för ett barn eller ungdom så är du välkommen att anmäla ditt intresse via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. så kontaktar vi dig om och när behov uppstår.

Relaterad information

Relaterade kontakter

Individ- och familjeomsorgen
ifo@solvesborg.se

Linda Ekström, Familjehemssekreterare:
E-post: linda.ekstrom@solvesborg.se
Telefon: 0456- 81 63 22

Claudia Johanssson, Familjehemsekreterare
E-post: claudia.johansson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 77

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd