Sölvesborgs kommun

Invandring och integration

Barn av olika etniciteter vinkar till vuxna i ett videosamtal på datorskärm.

Ansvaret för invandring och integration i Sverige delas mellan olika myndigheter. Foto: Scandinav bildbyrå.

Under de senaste åren har det kommit många människor till Sverige från andra länder. En del nyanlända har varit tvungna att fly från krig och oroligheter i sina hemländer, medan andra flyttat till Sverige frivilligt.

Ansvaret för invandring och integration i Sverige delas mellan olika myndigheter, där kommunen som den nyanlända bor i har en del av ansvaret. Här kan du som är nyanländ i Sölvesborg läsa om rätten till tolk, hur du söker arbete och om föreningslivet i kommunen.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd