Sölvesborgs kommun

Klagomålshantering

Möjlighet att lämna klagomål på Individ och familjeomsorgen finns reglerad i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. En viktig del i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är att utreda klagomål och synpunkter.

Socialtjänsten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från bland annat enskilda och deras närstående, personal, föreningar, andra organisationer och intressenter.

För att utveckla och förbättra verksamheterna är det viktigt att klagomål/synpunkter i första hand tas upp med den det berör, tex genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs.

 

Relaterad information

Relaterade kontakter

Individ- och familjeomsorgen
Södergatan 6
E-post: ifo@solvesborg.se
Fax: 0456-154 69

Postadress:
Sölvesborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
294 80 Sölvesborg

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd