Sölvesborgs kommun

Kommunal hälso- och sjukvård

Personer i samtal.

Personer i samtal. Foto: Serny

Sölvesborgs kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet vid tillfällen när du på grund av fysiska, psykiska eller sociala hälsoskäl inte kan ta dig till din vårdcentral. 

Om du är berättigad till kommunal hälso- och sjukvård i hemmet prövas individuellt och vården planeras i samråd mellan dig, den kommunala hälso- och sjukvården och vid behov närstående.

Den kommunala hälso- och sjukvårdens arbete regleras i hälso- och sjukvårdslagen.
Samarbete sker med flera aktörer varav den största är Region Blekinge.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd