Sölvesborgs kommun

Ersättning vid patientskada

Om du drabbas av en personskada i samband med en undersökning, vård eller behandling kan du i vissa fall få ersättning, så kallad patientskadeersättning.

Vad är en patientskada

Om du drabbas av en personskada i samband med att du får hälso- eller sjukvård görs en utredning för att se om du har rätt till ersättning.

Ersättning kan ges om:

  • Skadan som uppkommit var möjlig att undvika.
  • Det varit fel på sjukvårdsutrustning.
  • Du har fått en felaktig diagnos.
  • Du har fått en infektion i samband med din behandling.
  • Det skett ett olycksfall när du har fått din vård.
  • Du blivit ordinerad fel mediciner.

Allt är inte en patientskada

Du har inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation. All sjukvårdande behandling innebär en risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. De kan vara både större och mindre. För sådana komplikationer får du ingen ersättning.

Att anmäla en patientskada

Du måste i regel anmäla en skada inom tio år från det att du upptäckte skadan.

Det gör du antingen genom att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans (länk nedan) och fylla i skadeanmälansblanketten från deras webbplats och skicka till Kommunassurans eller genom att be omsorgspersonalen i kommunen om hjälp med att anmäla din skada.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd