Sölvesborgs kommun

Rehabenheten

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter arbetar med individuella bedömningar och åtgärder utefter vårdtagarens behov och önskemål.

Arbetsterapeut

I kommunen arbetar arbetsterapeuten med aktivitetsbedömning, förskrivning av hjälpmedel, stöd vid bostadsanpassning samt att ge råd och stöd till vårdtagare, närstående och personal.

Fysioterapeut/sjukgymnast 

I kommunen arbetar fysioterapeuten med funktionsbedömning, fysisk träning då man inte kan ta sig till sin vårdcentral, förskrivning av hjälpmedel och att ge råd och stöd till vårdtagare, närstående och personal.

Kommunen tar en besöksavgift för insatser i hemmet. År 2024 är denna avgift för hembesök 155 kr per besök, men max 465 kr per månad. Denna avgift omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Kontaktuppgifter:

Arbetsterapeut - Gruppnummer 0456-81 64 90 med telefontid måndag-fredag kl 08.00-09.00.
Fysioterapeut - Ring via kommunens växel 0456-81 60 00 för att bli kopplad vidare.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd