Sölvesborgs kommun

Kontaktuppgifter till personal inom vård- och omsorgsförvaltningen och arbete- och välfärdsförvaltningen

När du klickar på länk nedan så kommer du snabbare till den platsen på denna sidan. Där ser du vilka områden respektive handläggare eller chef har hand om.

Under omsorgskontoret finns förvaltningschef, verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare, IT-samordnare, nämndsekreterare samt ekonomer och personalspecialist.

Under handläggare finns enhetschef för handläggarna på myndighetsenheten/LOV-handläggare, biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt äldrekurator.

Under enhetschefer HSL (Hälso- och sjukvård) finns även medicinskt ansvarig sjuksköterska och under särskilt boende finns även vårt korttidsboende.

Funktionshinderomsorgen tillhör från årsskiftet 2022 arbete- och välfärdsförvaltningen - kontaktuppgifterna till verksamhetschef, enhetschefer, LSS-handläggare och avgiftshandläggare kan du hitta här nedan.


Handläggare inom äldreomsorgen

Enhetschefer hemtjänst
Enhetschefer särskilt boende, bemanning och HSL

Funktionshinderomsorgen

Omsorgskontoret


Handläggare inom äldreomsorgen

Enhetschef för handläggarna SoL
Camilla Wiik Stensson
Telefon: 0456-81 60 18
camilla.wiik@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Innerstan centrala och Gerbogården
Adela Imamovic
Telefon: 0456-81 60 14
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
adela.imamovic@solvesborg.se

Biståndshandläggaren SoL - Innerstan södra och Slottsgården
Vik. Josephin Hellström
Telefon: 0456-81 64 06
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
josephin.hellstrom@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Innerstan norra och Pilen
Emelie Kunis
Telefon: 0456-81 64 04 Ledig onsdagar
Telefontid: 08:15-09:45 (ej onsdagar)
emelie.kunis@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Mjällby, Nordriket och Svalan
Emelie Karlsson
Telefon: 0456-81 60 13 Ledig onsdagar
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
emelie.karlsson@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Hällevik, Nogersund, Hörvik och Tärnan
Anna Carlsson
Telefon: 0456-81 60 16
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
anna.carlsson1@solvesborg.se

Biståndshandläggare - LOV Timansstenar
Susanne Nyborg
Telefon: 0456-81 60 32
susanne.nyborg@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - Hemgångsteam, Utsikten och Trygg hemgång
Sofia Hyllegård
Telefon: 0456-81 64 05
sofia.hyllegard@solvesborg.se
och
Lisa Bjälkenborn 
Telefon: 0456-81 60 12 Ledig fredag em
lisa.bjalkenborn@solvesborg.se

Biståndshandläggare SoL - IBIC
Elin Elofsson
Telefon: 0456-81 60 36
elin.elofsson@solvesborg.se


Äldrekurator
Martin Bergstrand Bolinder
Telefon: 0456-81 60 53
martin.bolinder@solvesborg.se


Avgiftshandläggare - Hemtjänst Nordriket och Lister samt Svalan, Tärnan, Falkalyckan, Timansstenar och Gerbogården
Lena Thuresson
Telefon: 0456-81 60 57
Telefontid: 08.15-09.45
lena.thuresson@solvesborg.se

Avgiftshandläggare - Hemtjänst norr, söder, centrala samt Slottsgården
Ana-Maria Sanchez
Telefon: 0456-81 63 43
Telefontid: 08:15-09:45
ana-maria.sanchez@solvesborg.se


Enhetschefer hemtjänst

Centrala innerstan
Linda Bengtsson, 0456-81 69 41
linda.bengtsson@solvesborg.se

Södra innerstan och nattpatrullen
Vakant, 0456-81 69 01
Stefan Berntsson kopplar t o m den 8 juni - se nedan

Norra innerstan
Stefan Berntsson, 0456-81 69 22 
stefan.berntsson@solvesborg.se

Lister (Hörvik, Hällevik och Nogersund)
Charlotte Quist, 0456-81 69 80
charlotte.quist@solvesborg.se

Nordriket 1 (Norje och Sandbäck) och Nordriket 2 (Mjällby)
Emelie Thorén, 0456-81 69 95
emelie.thoren@solvesborg.se


Enhetschefer särskilt boende, bemanning och HSL

Gerbogården (Eken, Boken och Björken)
Jennika Grimmesjö, 0456-81 69 20
jennika.grimmesjo@solvesborg.se

Slottsgården 2 A och B
Elin Kulle, 0456-81 69 45
elin.kulle@solvesborg.se

Svalan
Frida Einarsson Sundin, 0456-81 69 68
frida.einarssonsundin@solvesborg.se

Tärnan
Anette Olsson, 0456-81 69 84
anette.olsson@solvesborg.se

Falkalyckan och Gerbogården (Pilen och Paviljongen)
Filip Mathisson, 0456-81 69 30
filip.mathisson@solvesborg.se

Utsikten (korttidsboende) och Slottsgården 2 C
Anneli Lysö, 0456-81 69 55
anneli.lyso@solvesborg.se

Bemanningen
Lina Carlsson, 0456-81 67 50
lina.carlsson@solvesborg.se


Sjuksköterskeorganisationen
Linda Nordell, 0456-81 69 64
linda.nordell@solvesborg.se

Rehabenheten
Hanna Nilsson, 0456-81 64 86
hanna.nilsson@solvesborg.se

Vik. Josefine Attnarsson, 0456-81 63 38
josefine.attnarsson@solvesborg.se

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Joakim Vobern
Telefon: 0456-81 61 11
joakim.vobern@solvesborg.seFunktionshinderomsorgen (tillhör Arbete- och välfärdsförvaltningen)

Enhetschefer

Aktivitetscenter och daglig verksamhet
Annika Rigoll, 0456-81 67 26
annika.rigoll@solvesborg.se

Blågullan, Luna, personlig assistans, ledsagning och avlösarservice
Linda Jönsson, 0456-81 67 43
linda.jonsson@solvesborg.se

Björnlyckan, Källan, vuxenkorttids, stödfamiljer, personlig assistans och ledsagning/avlösare
t o m 21 år 
Pia Thelander Atnarsson, 0456-81 67 35
pia.thelanderatnarsson@solvesborg.se

Skutan, boendestöd, chaufförer och personlig assistans
Tanja Gorsek, 0456-81 67 33
tanja.gorsek@solvesborg.se

Klockljungen, Färgkullan och personlig assistans
Johanna Nilsson, 0456-81 67 34
johanna.nilsson@solvesborg.se

Gläntan, Nova och personlig assistans
Peter Somehagen, 0456-81 69 44
peter.somehagen@solvesborg.se

Solviken, Bokdungen och personlig assistans
Ulrika Thuné, 0456-81 67 25
ulrika.thune@solvesborg.se

Verksamhetschef för funktionshinder
Radmila Vujic
Telefon: 0456-81 63 30
radmila.vujic@solvesborg.se

 

Handläggare

Enhetschef för handläggarna LSS/Socialpsykiatri
Åsa Högstedt
Telefon: 0456-81 60 54
asa.hogstedt@solvesborg.se

LSS-handläggare - LSS födda dag 1-10, Solviken och Bokdungen
Anna Adamsson
Telefon: 0456-81 60 19
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
anna.adamsson@solvesborg.se

LSS-handläggare - LSS födda dag 11-20, Färgkullan, Klockljungsvägen och Gläntan
Vik. Rosmarie Engqvist
Telefon: 0456-81 60 28
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
rosmarie.engqvist@solvesborg.se

LSS-handläggare - LSS födda dag 21-31, Blågullan, Luna och Nova
Birgitta Götesdotter
Telefon: 0456-81 60 17 
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
birgitta.gotesdotter@solvesborg.se

LSS-handläggare - Socialpsykiatri och Skutan
Sara Larsson
Telefon: 0456-81 60 63
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
sara.larsson1@solvesborg.se

LSS-handläggare - Projekt psykisk hälsa
Camilla Söderling
Telefon: 0456-81 60 31
camilla.soderling@solvesborg.se


Avgiftshandläggare - Verksamhet funktionshinder
Carina Johansson
Telefon: 0456-81 69 02
Telefontid: 08.15-09.45
carina.johansson@solvesborg.se


Omsorgskontoret

Förvaltningschef
Annelie Kjellström
Telefon: 0456-81 63 36
annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Verksamhetschef för HSL och myndighet
André Jönsson
Telefon: 0456-81 63 24
andre.jonsson@solvesborg.se

Verksamhetschef för hemtjänst
Camilla Ryrstedt
Telefon: 0456-81 63 37
camilla.ryrstedt@solvesborg.se

Verksamhetschef för särskilt boende och bemanningsenheten
Kate Olsson
Telefon: 0456-81 61 01
kate.olsson@solvesborg.se

Kvalitetsutvecklare
Hanna Johansson
Telefon: 0456-81 60 55
hanna.johansson1@solvesborg.se

Nämndsekreterare
Camilla Eriksson
Telefon: 0456-81 63 32
camilla.eriksson@solvesborg.se

IT-samordnare
Martin Björkquist
Telefon: 0456-81 61 36
martin.bjorkquist@solvesborg.se

IT-samordnare
Patrik Edvardsson
Telefon: 0456-81 61 02
patrik.edvardsson@solvesborg.se

Stödfunktioner

Ekonom
Charlott Lindskog
Telefon: 0456-81 60 26
charlott.lindskog@solvesborg.se

Personalspecialist
Cecilia Järlemyr
Telefon: 0456-81 61 54
cecilia.jarlemyr@solvesborg.se


Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd