Sölvesborgs kommun

Missbruk och beroende

Ingången vid Anden.

Anden. Foto: Sölvesborgs kommun.

Öppenvården vuxna i Sölvesborgs kommun erbjuder professionell hjälp för dig med alkohol-, drog- eller spelproblematik, både för dig som lever i beroendet och för dig som är anhörig.

Öppenvården erbjuder olika typer av behandlingar anpassade efter varje individs eget behov. Vi har både gruppverksamheter och enskilda samtal. Hos oss arbetar terapeuter, behandlare och socialsekreterare.

Om du eller någon annan är i en akut nödsituation ska du alltid ringa 112.

Sekretess

Socialförvaltningen har sekretessplikt. I Offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 1§ står: "Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denna lider men."

Har du bestämt dig för att söka hjälp?

Då kan du kontakta någon av våra socialsekreterare. Ni gör tillsammans en utredning som ligger till grund för din behandlingsplan. Efter beviljad insats kommer du sedan få träffa någon av våra behandlare.

Du är också alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Mottagningstelefon: 0456-81 63 50

Telefontider: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 09:30-10:00.

Orosanmälan

Om du tror eller vet att någon vuxen person har problem med missbruk har du möjlighet att anmäla det till oss på Utredning, stöd och behandling. En anmälan kan du göra anonymt. Utifrån din berättelse avgör vi om det finns skäl att kontakta personen.

Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Kontakt socialsekreterare

Våra socialsekreterare har telefontider

Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 09:30-10:00.

1:e socialsekreterare

Simonetta Persson
Telefon: 0456-81 63 20
E-post: simonetta.persson@solvesborg.se

Socialsekreterare

Ida Salin
Telefon: 0456-81 63 51
E-post: ida.salin@solvesborg.se

Ida Berglund
Telefon: 0456-81 61 63
E-post: ida.berglund@solvesborg.se

Besöksadress

Du hittar öppenvården i centrala Sölvesborg, på Gamla Skolgatan 1 (tegelhuset vid Rådhusparken, bakom konditori Ritz).

Kontaktuppgifter till andra aktörer som kan hjälpa dig

Socialtjänstens socialjour

Vid akuta situationer efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kommer du i kontakt med Sociala beredskapen genom telefonnummer 040-676 90 58. Du når sociala beredskapen måndag-torsdag 16.30-08.00, fredagar 15.00 till måndagar 08.00. Dag före helgdag når du sociala beredskapen från 15.00.

Polisen

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Brottsofferjouren Blekinge

Telefon huvudkontor: 0457-177 74
Telefon Sölvesborg: 0456-144 10
E-post: info@blekinge.boj.se
För mer information, Brottsofferjouren Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Relaterade kontakter

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress:
Kv. Anden, Gamla skolgatan 1

Postadress:
Sölvesborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
294 80 Sölvesborg

E-post: ifo@solvesborg.se

Fax: 0456-154 96

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd