Sölvesborgs kommun

Anhörigstöd

En kvinna lutar sitt huvud mot en annan kvinnas axel för stöd

I anhöriggruppen stöttar vi varandra och delar erfarenheter. Foto: Külli Kittus on Unsplash

Lever du, eller har du levt med en person som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Anhöriggruppen är ett program för dig som är 18 år eller äldre där du får verktyg att hantera olika situationer samt kunskap och stöd.

Hela familjen drabbas när någon i familjen har problem med exempelvis alkohol. Övriga familjemedlemmar tar ibland ett alltför stort ansvar för den som missbrukar. Som anhörig är det vanligt att känna sig ensam med sina tankar och känslor. Du kan också drabbas av oro, stress, ilska, nedstämdhet och sömnstörningar.

I anhöriggruppen fokuserar vi på dig och ditt mående, och du kommer att träffa andra som har en liknande livssituation. Hos oss får du information och kunskap om att du som anhörig inte har orsakat beroendet. I gruppen delar vi erfarenheter av att leva nära missbruk och beroende och vilka konsekvenser det kan leda till. Här kommer du få möjlighet till ökad insikt om din situation och att sätta gränser för dig själv och andra, samtidigt som din medvetenhet ökar kring de beteenden och attityder som du kan ha anpassat dig till. Under programmet får du även verktyg som kan hjälpa dig att hantera olika situationer samt information om andra organisationer du kan vända dig till för att få råd och stöd.

I anhöriggruppen respekterar vi varandras anonymitet, och det som sägs i gruppen stannar i gruppen. Gruppen är sluten, vilket innebär att det är samma deltagare under alla veckor. Antalet deltagare är begränsat.

Vi träffas kvällstid 1 gång i veckan under 15 veckor.

Anhörigstöd går även att få i enskilda samtal.

Kontakt

Är du intresserad eller har några frågor? Kontakta oss så får du veta mer!

Åsa Persson
Telefon: 0456-81 63 14
E-post: asa.persson@solvesborg.se

Eva Lindstrand
Telefon: 0456-81 63 73
E-post: eva.lindstrand@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd