Sölvesborgs kommun

Återfallspreventionskurs

Kurs som ger stöd i att fortsätta vara nykter och drogfri och att undvika återfall.

Återfallsprevention är en evidensbaserad behandlingsmetod. Målet är att förstå återfallsprocessen, identifiera och återfallssignaler samt utveckla konkreta strategier för att förhindra återgång till problembeteendet. Återfallsprevention används idag som behandlingsmetod även för andra problembeteenden än missbruk av alkohol, till exempel mot beroende av narkotika, läkemedel, tobak och spelberoende.

Kursen baseras på KBT – omlärande strategier baserad på kartläggning av funktioner som inte fungerar.

Bryt ett problembeteende

Syftet är att lära sig nya färdigheter och nya sätt att tänka för att bryta ett problembeteende genom att:

  • Öka förmågan att känna igen sina egna risksituationer för återfall
  • Bli bättre på att antingen undvika eller hantera risksituationerna för återfall
  • Bli uppmärksam på personliga konsekvenser av problembeteendet
  • Hitta alternativ till problembeteendet

Hur går det till?

Återfallsprevention ges individuellt eller i grupp under åtta tillfällen.

Sekretess

Det som sägs i gruppen är sekretesskyddat.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd