Sölvesborgs kommun

Återfallspreventionskurs

Stöd i att fortsätta leva ett liv fritt från alkohol, droger eller spel. Målet är att förstå återfallsprocessen, identifiera och uppmärksamma återfallssignaler samt utveckla konkreta strategier för att förhindra återgång till problembeteendet. Kursen är baserad på KBT (Kognitiv Beteendeterapi).

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd