Sölvesborgs kommun

Boendestöd

Vad är boendestöd?

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i ditt hem och i din omgivning. Stödet utformas individuellt efter dina behov och önskemål, och bygger på att du som person är delaktig. Insatsen ska förebygga och minska följderna av svårigheter som kan finnas i din vardag, så att det stärker din förmåga att leva ett meningsfullt och självständigt liv. Vad kan boendestödet hjälpa dig med?

  • Stöd att strukturera vardagen och att hitta goda rutiner.
  • Handledning att planera och utföra vardagliga sysslor på ett bra sätt.
  • Möjlighet till stödjande och motiverande samtal samt att få ventilera tankar och funderingar.
  • Stöd i kontakter med myndigheter.
  • Hjälp att hitta mening och motivation i vardagen, samt att bryta isolering och hitta meningsfulla aktiviteter.

Vem har rätt till boendestöd enligt SOL?

Boendestöd är till för dig som har en omfattande funktionsnedsättning och som har behov av stöd i vardagen.

Hur får man boendestöd?

Du kan ansöka om boendestöd skriftligt eller via telefon till handläggaren. Den kan göras av dig eller av din närstående. Därefter träffar du handläggaren som sedan beslutar om du har rätt till boendestöd.

Vad kostar det?

Det kostar inget att ha boendestöd men det kan vara viktigt att veta att det inte ingår några resor.

Relaterade kontakter

Tanja Gorsek, enhetschef för boendestöd
Telefon: 0456-81 67 33
E-post: tanja.gorsek@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd