Sölvesborgs kommun

LSS

LSS är förkortning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som säger att personer med funktionsnedsättning har rätt att få hjälp och leva ett liv som alla andra. Här får du information om hur du ansöker om insatser enligt LSS.

Vem kan ansöka om insatser enligt LSS?

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, utan de är stora och förorsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Om du är under 15 år ansöker din vårdnadshavare om insatser till dig. Om du är mellan 15-17 år och förstår innebörden av insatsen kan du ansöka på egen hand eller få hjälp av din vårdnadshavare. Har du fyllt 18 år ansöker du på egen hand. En god man eller förvaltare kan hjälpa dig.

Ansöka om LSS

Ansökan om LSS-insatser görs hos en LSS-handläggare, via telefon eller genom att skicka in en ansökningsblankett.

Ansökningsblankett LSS-insatser , 393 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutsprocessen

Handläggaren gör oftast ett hembesök i början av en utredning. Inför detta besök är det bra att ha utredningar från läkare eller psykolog där det framgår vad du har för funktionsnedsättning och hur det påverkar dig. Handläggaren gör därefter en utredning och tar ett beslut. Om du tycker att beslutet är felaktigt kan det överklagas hos Förvaltningsrätten.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd