Sölvesborgs kommun

LSS, Stöd och service

LSS är förkortning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som säger att personer med funktionshinder har rätt att få hjälp och leva ett liv som alla andra.

Du som har funktionshinder, eller är nära anhörig till en person med funktionhinder kan ansöka om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vilka kan ansöka om insatser enligt LSS?

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, utan de är stora och förorsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Om du är under 15 år ansöker din vårdnadshavare om insatser till dig. Om du däremot är mellan 15-17 år och förstår innebörden av insatsen kan du ansöka på egen hand eller få hjälp av din vårdnadshavare. Har du fyllt 18 år ansöker du på egen hand, om du förstår innebörden. Annars kan en god man eller förvaltare hjälpa dig.

Beslutsprocessen

Handläggaren gör oftast ett hembesök i början av en utredning. Inför detta besök är det bra att ha utredningar från barn- eller vuxenhabilitering och/eller läkarutlåtande på funktionshindret om sådant finns att tillgå. Handläggaren gör därefter en utredning och tar ett beslut. Om du tycker att beslutet är felaktigt kan det överklagas hos Förvaltningsrätten.

Ansöka om LSS

Ansökan om LSS-insatser görs hos en LSS-handläggare, via telefon eller genom att skicka in en ansökningsblankett.

Ansökningsblankett för LSS-insatser , 61.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för begäran om förhandsbesked av LSS-insatser , 67.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker man?

Om du är under 15 år ansöker din vårdnadshavare. Är du mellan 15-17 år och förstår innebörden, ansöker du själv eller får hjälp av vårdnadshavare. Har du fyllt 18 år görs ansökan av dig själv, om du förstår innebörden, annars kan en god man eller förvaltare hjälpa till.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd