Sölvesborgs kommun

Ledsagarservice

Vad är ledsagarservice?

Ledsagarservice innebär att du har en person med dig som följer med till de platser du ska besöka. Syftet med ledsagarservice är att du ska få möjlighet att delta i aktiviteter utanför din bostad om du inte klarar det själv. Du kan få ledsagarservice i ditt närområde.

Du beviljas inte ledsagarservice för besök hos sjukvård eller tandvård. Behöver du ledsagning till sjuk- eller tandvårdsbesök kan du ansöka om ledsagning enligt socialtjänstlagen.

Hur ofta får jag ledsagarservice?

Det beror på hur många timmar i månaden som du har beviljats ledsagarservice. Du och ledsagaren planerar tillsammans när timmarna ska användas, utifrån dina behov.

Hur går ledsagarservicen till?

Din ledsagare följer med dig till och från olika aktiviteter. Du kan bli beviljad ledsagarservice för att exempelvis gå och handla kläder, gå på teater, bio, idrottsevenemang, utflykter och andra aktiviteter. Andra aktiviteter kan exempelvis vara bowling, simträning, körsång.

Om du behöver stöd med till exempel toalettbesök under aktiviteten så behöver du ha någon annan med dig som kan hjälpa till. Omvårdnad ingår inte i ledsagarservice.

Relaterade kontakter

Pia Thelander Atnarsson, enhetschef barn och unga
Telefon: 0456-81 67 35
E-post: pia.thelanderatnarsson@solvesborg.se

Linda Jönsson, enhetschef för avlösarservice för vuxna över 21 år
Telefon: 0456-81 67 43
E-post: linda.jonsson@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd