Sölvesborgs kommun

Hedersvåld

Du har rätt att må bra och känna dig trygg hemma. Ingen får behandla dig illa, inte ens din familj. Det är aldrig ditt fel om någon gör sånt mot dig.

Hedersvåld och förtryck handlar om att begränsa någon annans möjlighet att bestämma över sig själv och sin kropp. För att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder, måste alla i familjen följa vissa regler. Hederskultur är kulturella föreställningar som utgår från att familjens eller gruppens heder är viktigare än den enskilda personens vilja, tankar och känslor.

Hedersrelaterat förtryck och våld kan drabba alla, oavsett kön eller sexuell läggning. Det kan handla om att man inte får klä sig som man vill, umgås eller vara i en relation och gifta sig med den man själv vill.

Ingen får behandla dig illa, inte ens din familj. Du har rätt att må bra och det finns hjälp och stöd att få för dig som är utsatt.

  • Prata med någon vuxen du litar på om hur du känner dig
  • Prata med skolkurator eller skolsköterska om du går i skolan
  • Vänd dig till IFO, socialtjänsten
  • Personal på ungdomsmottagning eller vårdcentral

Misstänker du att ett barn tar skada kan du anmäla det till oss på IFO. Du som arbetar inom myndighet eller verksamheter som rör barn och unga måste enligt lag anmäla misstanke om att ett barn far illa.

Här hittar du mer information om du misstänker att ett barn far illa

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd