Sölvesborgs kommun

Åsa Högstedt

Titel: Enhetschef/LOV-handläggare
Telefon: 0456 81 60 54
E-post: asa.Hogstedt@solvesborg.se

Relevanta sökord: LOV (lagen om valfrihetssystem), LOV-handläggare, LOV (lagen om valfrihetssystem), LOV-handläggare

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Index