Sölvesborgs kommun

Malena Jönsson

Titel: Löne- o Systemansvarig
Telefon: 0456 82 21 44
E-post: malena.jonsson@sbkf.se

Relevanta sökord: Inackorderingsbidrag, Lön BUN nämnd, Lön Kommunfullmäktige, Lön Kommunstyrelse, Lön Kultur- och fritidsnämnden, Lön Miljö- och byggnadsämnen, Lön Revisorer, Lön Räddningtjänsten, Lön Socialnämnden, Lön Valnämnd, Lön Överförmyndarnämnden, Lön Bromölla, Busskort gymnasiet

Senast uppdaterad:

Skriv ut