Sölvesborgs kommun

Sölvesborgsbron

Sölvesborgsbron med innerhamnen i bakgrunden.

Sölvesborgsbron med innerhamnen i bakgrunden. Foto: Olof Thiel

Gång- och cykelbron över Sölvesborgsviken är med sina 760 meter en av de längsta gång- och cykelbroarna i Europa.

Intressant fakta om Sölvesborgsbron

 • Ansvarig formgivare: Stål & Rörmontage AB, Sölvesborg
 • Ljussättning: Ljusarkitektur, Stockholm
 • Huvudentreprenörer: PEAB Sverige AB samt Stål- och Rörmontage
 • Längd: 760 meter
 • Bredd: 3,5 meter
 • Totalvikt: ca 700 ton
 • Bågarna är 17 meter höga.
 • Investeringskostnad:
  50 miljoner kr.
 • Bron består bl.a. av:
  600 ton stål
  50 ton armeringsjärn
  2 ton skruv, mutter och brickor
  500 kubikmeter betong
  7,5 km räckesrör
  4 km pålar
  Bron har 4 utkiksplatser.
 • Bron ljussätts med energisnål ledbelysning.
 • Det första spadtaget till bron togs i september 2011.
 • Den öppnades för trafik i december 2012.
 • I maj 2013 firade vi brons färdigställande med en brofest.

Spektakulär utformning och ljussättning

Sölvesborgsbron har med sin spektakulära utformning och ljussättning gett Sölvesborg ett nytt utflyktsmål, flitigt utnyttjat av både sölvesborgare och besökare. Människor cyklar, flanerar, möts och pratar, tittar på utsikten/fåglarna, fiskar och fikar på bron. Och genom att den tidigare otillgängliga ön Kaninholmen nu har gjorts tillgänglig, har även denna ö blivit ett nytt utflyktsmål.

Men Sölvesborgsbron är mer än ett besöksmål. Den knyter också Sölvesborgs stadskärna och halvön Listerlandet markant närmare varandra. Något som underlättar för både rekreation i den egna kommunen och för möjligheterna att pendla till jobbet.

I nära anslutning till brons landfäste på Listerlandet-sidan växer en ny stadsdel, Ljungaviken, fram. Där finns en blandning av villor, hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter, park och torg. Stadsdelen i sig tillför ny dynamik och nya mötesplatser i vår kommun, men den hade aldrig kunnat existera utan samspelet med Sölvesborgsbron. Bron är med andra ord en nyckel för invånartillväxt och utveckling i Sölvesborg.

I byggnadsprocessen har stor hänsyn till långsiktig hållbarhet och miljö tagits. Större delen av överbyggnaden och bågkonstruktionen är utförd av det näst intill rostfria materialet LDX2101, ett relativt nytt duplexmaterial vid brobyggande i Sverige. Räcket är tillverkat av syrafast stål. Valen av material bidrar till att bron är i det närmaste underhållsfri, och till att färgrester från målning, slipning och skrapning (som annars skulle hamnat i Sölvesborgsviken) undviks.

Vid upphandlingen av brobygget lämnades åtta förslag in. Motiveringen till vinnande anbud byggde på:

 • Att brons bågar knyter an till Gunnar Asplunds tingshus och till järnvägsstationen, båda byggnader med bågformade entréer och med stort kulturhistoriskt värde.
 • Att bågarnas placering närmast centrum ger ett kraftfullt avstamp från staden ut över vattnet mot Listerlandet.
 • Att efter de tre bågarnas dominerade formspråk nära staden, dämpas skalan på bron till att på ett mer stillsamt formspråk ansluta till landskapet på Listerlandet.
 • Räckets välvda utformning påminner om en båt med vind i välfyllda segel, vilket kan associeras till Sölvesborg som en havsnära kommun med fart och framåtanda.

Sölvesborgsbron som frimärke

Sölvesborgsbron som frimärke

Sölvesborgsbron som frimärke

Den 17 mars 2016 släppte PostNord ett frimärkshäfte som innehöll bilder på fem olika svenska broar. En av broarna var Sölvesborgsbron.

Formgivning: Bertil Skov Jørgensen
Gravör: Lars Sjööblom
Fotograf: Joachim Persson, rejophoto

PostNord skriver följande om valet av broar:
"De fem broar som valts till frimärksmotiv representerar flera olika epoker, byggnadstekniker och arkitektonisk utformning. Byggandet av broar har alltid förknippats med stora utmaningar. Innan järn, stål och betong började dominera som material var broar byggda i sten och trä. Förr tvingades också konstruktörerna ta till stora marginaler för att säkerställa hållfastheten, men med dagens dataprogram blir det mer precist och smäckert."

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut