Sölvesborgs kommun

Var med och påverka Sölvesborgs kommuns framtid

Förändring i evenemanget: Ingen

20 okt - 30 nov
Fysiskt och digitalt
0456-81 60 51
anna.terning@solvesborg.se
Illustration av bland annat hav och skog, djur och människor och i rörelse, Lister Härads tingshus av Gunnar Asplund, gång- och cykelbron Sölvesborgsbron och skulpturen Ask och Embla i Sölvesborgs kommun.

Illustration: Sölvesborgs kommun, Karoline Lindén Bengtsson.

Vad gör en plats trygg för dig att vara på? Vad i kommunen skulle du vilja bevara och vad vill du förändra? Sölvesborgs kommun har inlett arbetet med en ny översiktsplan, och du kan också vara med och tycka till! Exempel på saker som finns med i en översiktsplan är var fler bostäder, skolor, äldreboenden och företagsområden kan byggas.

Dialogmöten

Sölvesborgs kommun bjuder nu in till möten för dialog om kommunen fram till år 2050 vad det gäller den byggda miljön och mark- och vattenanvändning. Mötena kommer att bestå av bakgrundsinformation från Sölvesborgs kommun om bland annat vad en översiktsplan är för någonting, gemensamma diskussioner och konkreta frågor från kommunen till er som deltar.

Innan mötet är det bra om du förbereder dig genom att fundera på vad du tycker om följande:

  • Vad är bra idag i din by/ditt samhälle i Sölvesborgs kommun?
  • Vad saknar du idag i Sölvesborgs kommun gällande till exempel skola och förskola, vård och omsorg, service, livsmiljöer, infrastruktur, företagande?

Fysiska träffar

  • Onsdagen den 20 oktober centrala Sölvesborg, Furulundsskolans aula
  • Tisdagen den 26 oktober Hällevik, Listerkyrkan
  • Onsdagen den 27 oktober Mjällby, skolans matsal
  • Torsdagen den 11 november Norje, Tingshuset
  • Tisdagen den 16 november Hörvik, bygdegården
  • Onsdagen den 17 november Högtofta, skolans matsal

Alla träffar pågår klockan 18-20. De är öppna för alla att delta i.

Från Sölvesborgs kommun kommer berörda tjänstepersoner och förtroendevalda politiker att medverka.

Det krävs ingen föranmälan, men det finns begränsningar i hur många personer som ryms i respektive lokal. Om det vid något tillfälle skulle vara så stort intresse att vi inte har möjlighet att låta alla som vill komma in, så kan flera möten komma att anordnas senare.

Namn på företag eller föreningar kan finnas i minnesanteckningar efter mötena om det bedöms vara relevant i sammanhanget.

Digitala träffar

  • Tisdagen den 30 november, sista anmälningsdag fredagen den 26 november

Den digitala träffen pågår klockan 18-20. Den är öppen för alla att delta i, men anmälan krävs och antalet platser är begränsade.

Från Sölvesborgs kommun kommer berörda tjänstepersoner och förtroendevalda politiker att medverka.

Möjlighet att ansluta för att testa video och ljud finns från klockan 17:30. Det finns även möjlighet att delta endast genom att lyssna, svara i text på live-undersökningarna vi kommer att göra och att ställa frågor i textchatten, om du inte kan eller vill vara med i video- och ljudformat.

Mötet kommer att spelas in för att anonymt kunna sammanställas av tjänstepersonerna i text efteråt. När detta är gjort kommer inspelningen att raderas. Namn på en förening eller företag kan förekomma i anteckningar om det bedöms vara relevant i sammanhanget.

Vi planerade även digitala träffar under oktober månad, men dessa fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälda.

Anmälan till digital träff

Nedan anmäler du dig till den digitala träffen. Senast dagen innan mötet kommer du att få en länk till det digitala mötesrummet skickad till din mejl, om inte, kolla din skräppost och kontakta därefter oss om den inte finns där heller.

Det går inte längre att anmäla sig. Sista anmälningsdag var den 26 november klockan 23.59.

Enkätundersökning med karta

Parallellt pågår sedan i somras och fram till fredagen den 10 december (förlängt, tidigare tisdagen den 30 november) även en digital enkätundersökning med karta om den nya översiktsplanen, Enkäten och kartan kan man fylla i om man känner att man inte hinner eller vill delta i träffarna, eller så kan man delta både i träffarna och i enkätundersökningen.

Det här är en översiktsplan

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Sölvesborgs kommuns nya översiktsplan

Sölvesborgs kommuns nya översiktsplan kommer att ta sikte på utvecklingen fram till år 2050. Arbetet med den nya översiktsplanen inleddes våren 2021 och beräknas pågå minst till sommaren 2023 med flera tillfällen utöver dem de kommande veckorna att inkomma med synpunkter, och den kommer även att tas upp för politiskt ställningstagande i flera omgångar.

Mer information
Datum: 20 oktober 2021 - 30 november 2021
Tid: 18:00 - 20:00
Ort: Fysiskt och digitalt
Kontakt: 0456-81 60 51 anna.terning@solvesborg.se
Pris: Gratis

Senast uppdaterad:

Skriv ut