Sölvesborgs kommun

Säkerhetsläget i Europa

Sölvesborgsbron lyses upp i gult och blått som är Ukrainas flaggfärger

Sölvesborgsbron lyses upp i Ukrainas färger.

Samlad information om det förändrade säkerhetsläget i Europa.

Stora händelser i omvärlden kan väcka tankar och ibland även oro. Sölvesborgs kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld.

Sölvesborgs kommun information om kriget i Ukraina

Sölvesborgs kommuns samlade information om kriget i Ukraina.

Här hittar du även länkar som kan komma till nytta i samband med det förändrade säkerhetsläget i Europa

You can translate solvesborg.se automatically using Google Translate. You'll find the translate button at the top.

Senast uppdaterad:

Skriv ut