Sölvesborgs kommun

Nominera en omsorgsverksamhet till årets kvalitetspris

En vårdmedarbetare i hemtjänst vänd mot kameran, bakom henne i korridoren står fler kollegor

Lämna in din nominering för årets kvalitetspris senast 31 oktober. Foto: Sölvesborgs kommun

Vård- och omsorgsnämnden delar varje år ut ett kvalitetspris till en verksamhet, arbetsplats eller enhet inom vård och omsorg. Du som medborgare kan nominera till priset.

Nominera en verksamhet som du tycker har gjort något nyskapande eller det där extra utöver det vanliga. Syftet med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel från vård och omsorgsverksamheter som bidrar till att höja det kvalitativa arbetet inom vår omsorg. Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt till kommuninvånarna. Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för kommuninvånarna, säger Robert Lindén, ordförande i omsorgsnämnden.

Vem kan nominera?

Alla kan nominera. Du som kommuninvånare, brukare, anhörig eller enskild medarbetare, har möjlighet att nominera en verksamhet, arbetsplats eller enhet till kvalitetspriset. Nomineringen är öppen mellan 15 september till 31 oktober.

För att få priset ska verksamheten ha gjort något som kan ge idéer och lärdomar till andra enheter. Det kan handla om allt från nya arbetssätt och metoder som leder till ökad kvalitet för personer som tar emot service, stöd och vård till ett bra arbetsmiljöarbete med nöjda medarbetare och låga sjuktal som även det blir positivt för medborgare. Nomineringen kan gälla både kommunala och privata aktörer inom vård och omsorg som är verksamma i vår kommun.

Lämna in nomineringen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem beslutar om priset?

Vinnaren utses av en jury och tilldelas en prissumma på ett halvt basbelopp. Juryn består av nämndens presidium i samråd med förvaltningsledningen.

Vinnare tidigare år

Kvalitetspriset infördes 2020 och då vann Boendestödet priset. De arbetar med stöd och vägledning i vardagen för personer med funktionsnedsättning som bor i egen bostad.

Vård- och omsorgsförvaltningens öppna verksamhet som arbetar med att skapa ett unikt utbud av aktiviteter för kommunens äldre tilldelades kvalitetspriset 2021.

Senast uppdaterad:

Skriv ut