Sölvesborgs kommun

Energisituationen

Glödlampa

Det finns mycket du kan göra för att påverka din elräkning. Även små insatser gör stor skillnad. Foto: Pixabay

Just nu är priset på el i vårt område mycket högt och kan stiga ännu mer. Genom att minska vår elförbrukning kan både priset på energi och risken för elavbrott minska. Här hittar du information om vad som görs från olika myndigheter, samt vad du kan göra själv.

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Anledningen till detta är flera; höga gaspriser, lägre vindkraftsproduktion, begränsningar i överföringsnätet och underhåll av kärnkraften. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Vad gör Sölvesborgs kommun?

Sölvesborgs kommun som organisation har en särskild skyldighet att prioritera vår energianvändning så att elen räcker till det mest nödvändiga, bland annat eftersom vi är en offentlig verksamhet med lagstiftade ansvar för andra människor, till exempel barn, personer med funktionsnedsättningar och äldre inom vårt kärnuppdrag.

Sölvesborgs kommun som organisation har ansvar att prioritera kommunens energianvändning för att minska elkonsumtionen och värna om miljön. Detta är ett pågående arbete inom kommunen som vi nu intensifierar med anledning av pågående energisituation. En intern arbetsgrupp har bildats, bestående av tjänstepersoner från kommunens verksamheter, som ska identifiera åtgärder som kan komma att bli aktuella för att minska kommunens energianvändning. Det kan till exempel handla om att stänga av vattenpumpar i fontäner tidigare på säsongen, helt eller delvis släcka dekorativ belysning av offentliga byggnader och konstverk eller se över fastigheternas energiförbrukning för att effektivisera.

Vi konsekvensbeskriver varje åtgärd innan genomförande och väger in aspekter som trygghet och säkerhet och har alltid äldre- och barnperspektivet i åtanke. Eftersom vi är en offentlig verksamhet med lagstiftade ansvar för andra människor, till exempel barn, personer med funktionsnedsättningar och äldre inom vårt kärnuppdrag, säkerställer vi alltid att deras hälsa och välbefinnande inte påverkas av våra åtgärder.

Vissa åtgärder är enkla och kan genomföras direkt medan andra kräver utredning eller politiska beslut.

Sölvesborgs kommuns samlade information om energisituationen

Vi har samlat värdefull information om bakgrunden till dagens situation samt tips på vad du kan göra för att minska din förbrukning och dina kostnader.

Lär dig mer om energikrisen

Just nu cirkulerar många frågor och funderingar kring varför vi i södra Sverige riskerar att hamna i en elbristsituation i vinter. Länsstyrelsen Blekinge har tagit fram en film där deras beredskapshandläggare Marcus Lindblom förklarar hur det hänger ihop.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut