Sölvesborgs kommun

Gymnasieval 2023

Två elever står framför skolan. Illustrationer förekommer på bilden som är blå duoton.

Dags att söka till gymnasiet. Foto: Sölvesborgs kommun.

För dig som går i nian är nu ansökan öppen till gymnasiet mellan den 15 januari och 15 februari. Studier på gymnasiet förbereder dig antingen till ett yrke, eller för högre studier. Olika program ger olika möjligheter. I Sölvesborgs kommun finns Furulundsskolan med stor bredd av program och möjlighet för framtiden.

Hur du ansöker till gymnasiet

Ansökningsperioden är öppen mellan den 15 januari och den 15 februari. Då ska du som går i årskurs 9 eller på ett introduktionsprogram ansöka till studier som förbereder dig antingen till ett yrke eller för högre studier.

Du får dina inloggningsuppgifter till ansökningswebben av din studie- och yrkesvägledare (syv) eller via post i början av januari. Du gör din ansökan på ansökningswebben där du även hittar instruktioner om hur du ansöker.

Fritt sök i Skåne och Blekinge

Du har fritt sök i hela Skåne och Blekinge, vilket innebär att du söker om platserna på lika villkor som alla andra elever i länen till nationella program, nationella inriktningar och nationella idrottsutbildningar (NIU).

Om det finns lediga platser på ett nationellt gymnasieprogram utanför Skåne och Blekinge på en kommunal skola kan du bli antagen där.

Furulundsskolan – den lilla skolan med det stora hjärtat

Furulundsskolan med både gymnasie- och gymnasiesärskola har många olika utbildningar med olika inriktningar som du kan välja mellan oavsett om du vill studera vidare eller utbilda dig till ett yrke. Skolan har nio nationella program, en nationell idrottsutbildning i fotboll och nytt för i år även en lokal idrottsutbildning i golf. Här finns även introduktionsprogram och olika program inom ramen för gymnasiesärskolan.

Hos Furulundsskolan finns en fin gemenskap och en härlig stämning mellan elever och personal. Du får en kvalitativ utbildning i en trygg studiemiljö. Skolan är en del av Teknikcollege, erbjuder gratis körkortsutbildning och det stöd du behöver för att lyckas med dina studier.

Senast uppdaterad:

Skriv ut