Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommuns nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19

Bild

Illustration på Covid-19

Region Blekinge och Smittskyddsläkaren i Blekinge har infört skärpta regionala råd för att minska smittspridningen av coronavirus. Mot bakgrund av det fattar Sölvesborg kommun beslut om en rad skarpa åtgärder.

– Läget är allvarligt och läget är akut! Sölvesborgs kommun ställer sig bakom smittskyddsläkarens beslut. Besluten vi nu fattar syftar till att öka efterlevnaden av de regionala råden, säger kommunchef Lars Ericsson.

Från och med måndagen den 16 november gäller följande:

(vissa åtgärder kan komma att införas tidigare)

 • Kommunens del i simhallen på Victoriabadet stängs med undantag för skolverksamhet, professionell idrott och organiserad träning för barn/unga födda 2005 eller senare.
 • Ishallen stängs med undantag för skolverksamhet, professionell idrott och organiserad träning för barn/unga födda 2005 eller senare.
 • Idrottshallar och idrottsanläggningar stängs med undantag för skolverksamhet, professionell idrott och organiserad träning för barn/unga födda 2005 eller senare.
 • Ingen uthyrning av kommunala lokaler för privata fester, tillställningar och liknande.
 • Fritidsgårdarnas lokaler stängs och verksamheten bedrivs utåtriktad och uppsökande.
 • Konsthall och museum stängs.
 • Musikskolan bedriver endast individuell undervisning och inte ensemblespel.
 • Biblioteket stängs men erbjuder hemkörning och avhämtning av förbeställda böcker.
 • Kommunens öppna mötesplatser för seniorer stängs för arrangemang.
 • Besöksstopp på kommunens särskilda boenden.
 • Begränsade besökstider på stadshuset till kl. 10-12 vardagar. Övrig tid sker kontakt via mail och telefon.
 • Fackliga organisationer och politiska partier uppmanas att inte anordna möten i stadshuset.
 • Förtroendevalda minimerar antalet externa möten.

Åtgärderna gäller till och med 7 december 2020 eller så länge de skärpta regionala råden alternativt lokala allmänna råd gäller.

Besöksstopp

Krisledningsnämnden i Sölvesborgs kommun har även fattat beslut om att undersöka möjligheten att införa besöksförbud på kommunens särskilda boenden. Tills den möjligheten är på plats har Omsorgsnämndens ordförande, på delegation, tagit beslut om besöksstopp.

Egenprovtagning för barn

Krisledningsnämnden vill även att Regionen inför egenprovtagning för barn och ungdomar under 16 år.

Åtgärder för näringsliv och arbetsmarknad

Utöver detta har Krisledningsnämnden fattat beslut om framtagande av en handlingsplan för att motverka pågående pandemis negativa effekter på arbetsmarknad och näringsliv. De vill även att kommunen utreder möjligheten att tillhandahålla en e-tjänst som kommunens handlare kan nyttja för e-handel.

Senast uppdaterad:

Skriv ut