Sölvesborgs kommun

Rivningsarbete i närheten av Slottslängorna

Rivningen av byggnaderna där det tidigare fanns ett glasmästeri är nu påbörjade. Vid ber om ert överseende med eventuellt buller från platsen under tiden som arbetet pågår.

Rivningen görs för att skapa nya parkeringsplatser som kommer att kunna användas vid evenemang i Slottslängorna.

Senast uppdaterad:

Skriv ut