Sölvesborgs kommun

Pumptrack- och teknikbana för cykel anläggs

Framkomligheten på gång- och cykelbanan i närheten av idrottsplatsen Svarta led och Bokelundsskolan är begränsad på grund av pågående arbeten i området.

Det arbete som utförs i närheten av idrottsplatsen Svarta led är att det anläggs en så kallad pumptrack- och teknikbana för cykel, tillsammans med en lokal cykelförening.

Arbetet påbörjas den 20 juli och beräknas ta cirka en månad, och under denna period kan framkomligheten på gång- och cykelbanan vara begränsad.

Tack för er förståelse!

Senast uppdaterad:

Skriv ut