Sölvesborgs kommun

Arbete vid Nabbavägen i Falkvik, gång- och cykelvägen

Från och med vecka 44 bygger vi om gång- och cykelvägen från Rågångsnabben till Falkviksskolan. Under tiden som arbetet pågår kommer gång- och cykelvägen att vara avstängd och belysningen kommer tidvis att vara släckt, eftersom den också ingår i ombyggnaden.

Vi hänvisar gående till andra sidan gatan och ber om ert överseende med begränsad framkomlighet och buller från platsen under tiden som arbetet pågår.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut