Sölvesborgs kommun

Arbete med kommunens lekplatser

Från mitten av juli månad och under åtminstone resten av året kommer det att pågå arbete på flera av kommunens lekplatser.

Vi ber om ert överseende om det skulle upplevas som stökigt och som att lekredskap fattas under pågående arbete, och om att hålla avstånd, inte avbryta de som arbetar och inte gå in på lekplatserna eller vistas för nära dem då arbete pågår och/eller då det finns eventuella avspärrningar, för era barns och er egen säkerhet.

Vi kommer att börja med lekplatserna i centrala Sölvesborg och arbeta oss utåt, men exakt när vi är i ett visst område går inte att säga, eftersom det beror på prioriteringar i verksamheten.

Arbetet är det första steget i en långsiktig plan som våra förtroendevalda politiker beslutat om för att höja standarden på kommunens lekplatser. Det kommer i praktiken innebära att innan vi satsar och bygger ut kommer ett antal mindre kommunala lekplatser tas bort. Dessa platser kommer generellt att återställas för att överensstämma med omkringliggande mark. En del lekredskap kommer att återanvändas av kommunen på andra platser, men andra kommer att behöva kasseras av säkerhetsskäl – vi kommer inte att sälja eller ge bort någon lekutrustning.

Lekplatser på förskolor och skolor eller som inte är kommunens egna berörs inte av detta arbete.

Felanmälan för kvarvarande kommunala lekplatser tas fortsatt emot på via e-tjänsten som du hittar på länken nedan, via denna länk hittar du också det telefonnummer du ska ringa om det handlar om ett akut fel innan och efter kontorstid.

Du hittar mer information och bakgrund till beslutet om lekplatsplanen i kommunfullmäktiges protokoll nedan, på sidan 191-220.

Senast uppdaterad:

Skriv ut