Sölvesborgs kommun

De arkeologiska undersökningarna fortsätter i Ljungaviken

Från utgrävningen maj 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Från utgrävningen maj 2020. Foto: Sölvesborgs kommun.

Sedan i våras pågår arkeologiska undersökningar i Ljungaviken. Under ungefär två veckor till kommer man att arbeta med grävmaskiner och dumpers för att flytta sand och komma ner på fyra meters djup, där man förväntar sig att hitta de flesta arkeologiska fynden. Hela undersökningen beräknas vara klar i slutet av sommaren.

Mikael Henriksson från Blekinge museum visar en karta över området. Foto: Sölvesborgs kommun.

Mikael Henriksson från Blekinge museum visar en karta över området. Foto: Sölvesborgs kommun.

Välbevarade stenåldersboplatser hittade

Redan nu har man kunnat hitta flera stenåldersboplatser med spår av hyddor, redskap av flinta, bränd sten, fröer och hasselnötsskal. Boplatserna, som kan vara upp till 8400 år gamla, är otroligt välbevarade på grund av platsens unika förutsättningar: till exempel har havsnivån stigit och sjunkit flera gånger på relativt kort tid på ett sätt som gjort att gyttja och sand senare lagt sig som ett “lock” på ovanpå de tidigare boplatserna och skyddat dem från påverkan.

Ljungaviken är tillsammans med Siretorp och Vesan ett mycket intressant område ur arkeologisk synpunkt, och utgrävningar har skett här i omgångar. Den utgrävningen som nu görs i Ljungaviken är den största i Blekinge på ett decennium.

Man tror att Ljungaviken var en form av vinterboende för människorna på stenåldern och framåt. På den här tiden rörde man nämligen på sig mycket, det var inte ovanligt att man reste inom en radie av 30 mil under ett år. Samma personer som bodde i Ljungaviken under vintern kan alltså ha spenderat sommaren i Halland och hösten i Danmark.

Mellan 200-250 personer kan ha bott i Ljungaviken samtidigt under stenåldern.

Området från ovan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Området från ovan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Bo Knarrström från Arkeologerna visar upp ett fynd. Foto: Sölvesborgs kommun.

Bo Knarrström från Arkeologerna visar upp ett fynd. Foto: Sölvesborgs kommun.


Guidningar i området och mindre utställning på Sölvesborgs museum

Det är inte tillåtet att på egen hand gå in i området där arkeologerna arbetar, men under sommaren kommer Blekinge museum att erbjuda gratis guidningar av den pågående utgrävningen i Ljungaviken.

På guidningen behöver du ha skor som fungerar bra att använda i terräng, och tillgängligheten för dig som har någon form av rörelsehinder är tyvärr begränsad.

Det kommer även finnas en mindre utställning av fynd och aktuell information i anslutning till Sölvesborgs museum med start i mitten på juni.

Givetvis kommer man vid guidningar och utställning att följa gällande rekommendationer för att begränsa smittspridningen av Coronaviruset, Covid-19.

Delaktiga i den arkeologiska undersökningen för Ljungaviken våren och sommaren 2020 är Sölvesborgs kommun, Blekinge museum, Länsstyrelsen, Arkeologerna vid Statens Historiska Museer och Sydsvensk Arkeologi AB.

Senast uppdaterad:

Skriv ut