Sölvesborgs kommun

Kommunens särskilda boende på Tärnan flyttar till Svalan i centrala Mjällby

Bild

Flytten går till Svalan som ligger i centrala Mjällby.

Kommunen lämnar fastigheten Tärnan och flyttar det särskilda boendet till Svalan i centrala Mjällby. Det har Vård- och omsorgsnämnden beslutat efter de utredningar som gjorts av inomhusmiljön.

Vård- och omsorgsnämnden har tagit beslut om att fastigheten Tärnan i Mjällby ska lämnas succesivt och att verksamheten ska flytta till Svalan. Flytten sker etappvis vilket innebär att vissa enheter flyttar tidigare än andra.

Fastigheten Tärnan, där kommunen bedriver särskilt boende, har en historia tillbaka i tiden gällande problem med miljön och åtgärder i fastigheten. Utredningar har genomförts som visar förhöjda halter av kloranisoler (mögelsporer) i fastigheten som kan medföra risk för ohälsa för boende och medarbetare. Förutom riskerna för ohälsa har det efter fastighetstekniska utredningar framkommit att åtgärder behöver göras i den omfattning att Sölvesborgs kommun inte ser det som gynnsamt att fortsätta bedriva vård och omsorg om äldre i fastigheten.

Vård- och omsorgsnämnden har därmed beslutat, på sammanträde den 18 augusti, att fastigheten Tärnan ska lämnas och kommunens särskilda boende samt dagverksamheten Sunnanbo ska flytta till Svalan.

Vi är nöjda med beslutet att de boende på Tärnan nu får en hälsosam boendemiljö i lägenheter på Svalan som delvis är nyrenoverande och även fått ny ventilation säger Robert Lindén, vård och omsorgsnämndens ordförande. Vi arbetar även för att hem- och sjukvårdspersonalen och hemtjänstpersonalen får en långsiktig lösning med en ny arbetsplats.

Idag använder hemtjänstens medarbetare Svalans lokaler för administration vilket innebär att de i sin tur behöver flytta ut för att lämna plats åt samtliga boende på Tärnan.

Flytten kommer därför behöva ske succesivt där vissa enheter flyttar tidigare än andra. De enheter som blir kvar en längre tid har inte samma påverkan av höga halter som de övriga.

För att få plats med samtliga boenden samt dagverksamheten på Svalan behöver hemtjänstens medarbetare andra lokaler. Därför har Vård- och omsorgsnämnden beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att ta beslut om att dessa medarbetare temporärt flyttas från Svalan till andra lokaler. Samt att utreda möjligheten att bygga en ny fastighet för medarbetare inom hemtjänst och hem- och sjukvården.

Förslagen ska upp till beslut på Kommunfullmäktige den 26 september.

Samtliga medarbetare och anhöriga/närstående på Tärnan har via möte blivit informerade om beslutsgången.

Det är viktigt att hyresgästerna och medarbetarna har en bra boendemiljö och arbetsmiljö och därför måste flytten ske från Tärnan, säger Annelie Kjellström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Hon fortsätter:

Hemtjänstpersonalen och hem- och sjukvårdspersonalen kommer först att få temporära lokaler men i ett senare skede verksamhetsanpassade lokaler. Förvaltningen har full förståelse för att det är stora förändringar som kommer att ske och arbeta för den bästa lösningen för alla berörda under rådande förutsättningar.

Senast uppdaterad:

Skriv ut