Sölvesborgs kommun

Nu har vi kommit en bit längre med Havsudden

Bild

Havsudden ligger mellan Fyra årstiders park och Slottsområdet. På det här fotot från sommaren 2021 ser du de tillfälliga serveringar m.m. som då fanns där. Foto: Sölvesborgs kommun.

Nu finns ett nytt detaljplaneförslag framtaget för Havsudden, som ligger vid Sölvesborgsbrons början, mellan Fyra årstiders park och Slottsområdet.

För två år sedan gjordes en undersökning där vi frågade våra medborgare vad de helst vill ha på Havsudden. Därefter började stadsarkitektavdelningen baserat på resultatet i undersökningen att arbeta med förslaget till en ny detaljplan.

Planförslagets syfte är att kunna erbjuda det medborgarna önskar sig i form av till exempel en restaurang-, café- och utställningsbyggnad med omkringliggande parkytor. Men även att klimatanpassa och skydda platsen och dess omgivningar som till exempel järnvägen och bostäderna mot översvämningar.

Havsudden är en viktig plats i Sölvesborgs kommun med sitt centrala läge vid havet, nära småbåtshamn, Fyra årstiders park, Slottsparken och Sölvesborgsbron. Det har varit på tal om att utveckla Havsudden i flera omgångar genom åren.

Nedan ser du platsen detaljplaneförslaget gäller på en karta.


Det förslag som nu finns framtaget och som beslutades av byggnadsnämnden i oktober att skicka på samråd, tror vi kan gynna till exempel besöksnäringen eftersom det möjliggör säsongsmässiga kulturevenemang, handel och servering. En stor del av ytan kommer dock att fortsätta att vara fritt tillgänglig för allmänheten. Havsudden ägs av Sölvesborgs kommun.

Som det är idag, med den gamla detaljplanen fortfarande gällande, tillåts endast tillfälliga verksamheter på Havsudden. Med en ny detaljplan skulle man kunna skapa någonting mer permanent och hållbart. Men fram tills att planerna eventuellt har kommit lite längre, så kommer Havsudden troligen att se ut och fungera på samma sätt som platsen gjort de senaste åren.

Det här är en detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt dokument som visar hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Vägen från att stadsarkitektavdelningen börjar jobba med en ny detaljplan tills att den eventuellt börjar gälla är ganska lång, från sex månader upp till flera år. När en detaljplan är ute på samråd eller granskning, innebär det att du kan vara med tycka till om den. Du läsa mer om detaljplaneprocessen på länken längre ner på den här sidan.

Senast uppdaterad:

Skriv ut