Sölvesborgs kommun

Ny kampanj hyllar stolta dryga föräldrar

Ungdomar hänger. Textplatta över: stolta dryga föräldrar

Det är härligt med stolta dryga föräldrar!

Det kan vara svårt att möta de utmaningar som förälder och ungdomar står inför. Därför lanserar vi tillsammans med Blekinges övriga kommuner och länsstyrelsen en kampanj för att stärka föräldrar i sitt föräldraskap och visa det stöd som finns för föräldrar i våra kommuner.

Maria Torstensson, folkhälsostrateg och ANDTS-samordnare i Sölvesborgs kommun säger:

Som tonårsförälder själv kan jag känna igen mig i vissa filmer och vardagen. Det är inte alltid lätt att navigera genom humörsvängningar, pubertet och frigörelse. Det är viktigt att våga vara dryg och vara den som är vuxen. Jag hoppas föräldrar ser filmerna och känner att de inte är ensamma i att möta svåra situationer men att det finns stöd, råd och tips att få för att stärka relationen med sitt barn.

Aktivt föräldraskap i fokus

Kampanjen ”Stolta dryga föräldrar” ska bidra till att öka föräldrarnas förmåga att vara närvarande för sina barn, sätta gränser och visa omtanke. Men kampanjen ger också utrymme för ungas erfarenheter, något som är viktigt att ha med sig som vuxen. I filmerna får du därför ta del av ungdomars syn på hur en bra förälder är.

Vad är en dryg förälder?

Att stå på sig, tjata och vara lite jobbig är ofta förknippat med negativa känslor. Men det behöver inte alltid vara dåligt att vara en dryg förälder.

En dryg förälder är någon som är närvarande, engagerar sig och sätter gränser. Någon som ser till sitt barns bästa, även om det innebär obekväma beslut och att stå på sig i svåra situationer. Helt enkelt någon som bryr sig så mycket att den blir lite dryg ibland – och det tycker vi man ska vara stolt över, säger Annie Lees, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

Vem ligger bakom kampanjen

Kampanjen Stolta dryga föräldrar är framtagen genom Blekingesamverkan mot droger. Nätverket består av Olofströms, Sölvesborgs, Karlshamns, Ronneby och Karlskrona kommuner tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge. Målet är att uppmuntra och stärka föräldrar i sin föräldraroll och visa upp det samlade föräldraskapsstöd som kommunerna erbjuder.

Senast uppdaterad:

Skriv ut