Sölvesborgs kommun

Gräsmattor blir blommande ängsmark för bin och fjärilar

Sommarblomster på äng i motljus.

På en artrik äng trivs bin, fjärilar och blomflugor. Foto: Scandinav bildbyrå.

Nu fortsätter Sölvesborgs kommun att göra om en del av sina gräsmattor till ängsmark för att gynna bin, fjärilar, blomflugor och andra insekter samt den biologiska mångfalden i stort. Cirka 75 000 kvadratmeter mark omfattas och ytorna är spridda runt om i kommunen.

Här trivs bin, fjärilar och blomflugor

Pollinerare som bin, fjärilar, blomflugor med flera trivs oftast bäst där det finns flera olika sorters blommande växter. Många växtarter är dessutom helt beroende av pollinerare, inte minst de som vi människor gärna äter, som till exempel äpplen och jordgubbar.

Tyvärr är särskilt bina i Sverige idag hotade, en tredjedel av landets alla 300 arter av vilda bin är antingen redan utrotningshotade eller nära att bli det. En av anledningarna är att de blommande ängarna med nektar och pollen blir allt färre.

Ängarna minskar vår negativa miljöpåverkan på flera sätt

Eftersom ängsmarken till skillnad från gräsmatta bara slås några gånger om året så kommer vi använda maskiner mer sällan, vilket innebär att utsläppen kommer att minska och det kommer att bli mindre störande buller för de som bor i närheten. Vi kommer heller inte att tillföra gödning i samma utsträckning, vilket också är positivt för miljön.

De cirka 75 000 kvadratmeter gräsmatta i Sölvesborg som kommer att göras om till ängsmark finns utspridda över hela kommunen.

I år görs dessutom ett försök där utvalda gräsytor kommer att få växa ännu högre än andra. Under sensommaren kommer en inventering att göras för att se hur ytorna passar som ängsmark och om rätt arter gynnats. Därefter tas beslut om hur ytan ska skötas kommande säsong.

Såhär vet du var ängsytorna finns

Vi har arbetat på att ta fram en karta där du ska kunna se vilka ytor som berörs. Om gräsytan finns med i den här kartan, så ska du inte göra en felanmälan om att gräset är högt till kommunen – det är meningen att det ska vara så!

Vi har tyvärr ett tillfälligt tekniskt problem med vårt kartsystem, men några av de större ängsytorna finns på följande platser:

Centrala Sölvesborg

 • Infart Blekingerondellen
 • Idrottsvägen
 • Bossabovägen (Årstidsvägarna)
 • Slottsområdet
 • Snapphanegatan (utanför kyrkogården)
 • Snapphanegatan/Blekingevägen
 • Fjärilsvägen
 • Ringaren

Mjällby

 • Hosabyvägen/Östra Mjällbyvägen

Nogersund

 • Ljustervägen
 • Klövastensvägen (i anslutning till en lekplats)

Ysane

 • Signhilds väg (i anslutning till en lekplats)

Vi kommer även att sätta ut skyltar på våra större ängar. Såhär kommer skyltarna att se ut:

Vill bidra positivt till boendemiljön och inspirera

Vi hoppas att våra medborgare och besökare ska tycka att de blommande ängarna är ett vackert inslag i boendemiljön. När vi får fler bin, fjärilar och blomflugor till våra ängar så kommer det också att ha en positiv inverkan på pollineringen i trädgårdarna som ligger i närheten, och vi hoppas kunna inspirera dem som har möjlighet till det att själva plantera växter som pollinerare tycker om i sina egna trädgårdar eller planteringar.

Ogräs och nedskräpning

För att ytterligare gynna den biologiska mångfalden och vara snälla mot miljön, så används inte längre bekämpningsmedel mot ogräs i samma utsträckning som tidigare, vilket kan märkas på sina ställen. En del specifika platser i kommunen är också under utredning för att hitta en hållbar lösning och kommer tills vidare underhållas endast i begränsad omfattning. Ett exempel på en sådan plats är Fyra årstiders park i centrala Sölvesborg, som kommer att byggas om under hösten och ha ett delvis nytt utseende nästa sommar.

Metoderna och resurserna vi har tillgång till har förändrats och kommer att förändras ytterligare de kommande åren, och vi ber om er förståelse för att vi nu provar nya arbetssätt som så småningom kommer att utvärderas.

Vi vill också passa på att uppmana våra medborgare att vara noga med att slänga sitt skräp på avsedd plats, så att hjälps vi åt att hålla kommunen så ren och snygg som möjligt och hindrar att vilda djur fastnar i eller äter av våra sopor.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut